Kening zet burgerdialoog over toekomst landschap voort

Foto Marcel van Kammen

SNEEK- Kening organiseert sinds 2012 regelmatig dialogen over ons landschap. Dialogen waarin we de verbinding zoeken in wat tegenstellingen lijken. Juist nu hebben we het nodig om met elkaar in gesprek te blijven en samen naar oplossingen te zoeken voor de toekomst van biodiversiteit in ons landschap.

Hoe maken we meer ruimte voor natuur op het platteland? Wat zijn de knelpunten en wat zijn de kansen? Hoe is dat anders voor de weiden op klei en veen, het zandgebied en de akkerbouwgebieden? In de Hofsessies geven we iedereen die mee wil praten een stem. En we laten het niet bij praten. Input van de Hofsessies leveren we op als inspiratie voor het Herstelprogramma Biodiversiteit van de Provincie en partners dat 1 juli officieel van start gaat, én voor alle inwoners van Friesland.

Omdat de biodiversiteitsopgaven per landschapstype verschillend zijn, zijn de sessies ook op deze manier verdeeld. 24 maart zal de Hofsessie voor het zandlandschap gehouden worden. Hierbij horen o.a. gebieden als de Wouden en Gaasterland.

Op 7 april is de sessie voor de Akkers. Hierbij ligt de focus op de akkerbouwgebieden in Noord-Friesland. Het gaat in de sessies vooral over wat iedere burger (zowel boerende als niet-boerende burger) kan doen om iets bij te dragen én wat wij nodig hebben van partijen zoals de politiek. Beide sessies zullen worden ingeleid door een presentatie van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga. En vervolgens gaan we met elkaar in gesprek.

De Hofsessie over onze “greiden” vond 10 maart jl. plaats en was een succes. Deze sessie werd ingeleid door verschillende presentaties van onder andere Pieter Winsemius (Aanvalsplan Grutto) en Sytske Rintjema (It Fryske Gea). Ook mochten deelnemers hun ideale landschap letterlijk omschrijven in geuren en kleuren. Mooie voorbeelden als; roest-rood, de geur van modder en toffeesmaak van reukgras kwamen voorbij. In kleine groepjes is vervolgens na het benoemen van knelpunten, gezocht naar oplossingen die waardevol zijn voor het herstel van biodiversiteit.

Kening zou ook graag jouw stem willen horen. De sessies zijn gratis bij te wonen via Zoom en starten om 19:30. Er is beperkt plek, dus wees er snel bij.

Aanmelden via: 24 maart Zand: https://forms.gle/jEidJq5bZWZr7vgN7

7 april Akkers: https://forms.gle/EBbmGXMkUfqPcYsQ6