Burgemeester Jannewietske de Vries:’Vergaderen en luisterend oor bieden’

0

Sneek- “Veel bellen en digitaal vergaderen, bijv. via Conference Calls, Skype. Het werk gaat vooral door, al is er nu wel veel ‘corona gerelateerd’. En dan morgen, dinsdag 24 maart, weer een reguliere vergadering van b.en w., met flink wat agendapunten,meer dan twintig. Ook dit gebeurt nu ‘op afstand’,digitaal dus”, antwoordt burgemeester Jannewietske op de vraag hoe haar dagen momenteel gevuld zijn. GrootSneek had een kort schriftelijk (digitaal) interview met de burgemeester.

Vandaag kwamen jullie met het regionale beleidsteam van Friese burgemeesters, het OM, de Veiligheidsregio, GGD en politie weer samen om te stand van zaken rond de coronamaatregelen door te nemen. Wat kunt u over dit overleg vertellen?

“Journalisten met vragen over corona in het algemeen verwijzen we door naar de Rijksoverheid en het RIVM. Journalisten met specifieke vragen over de situatie in Fryslân worden doorverwezen naar GGD Fryslân en/of Veiligheidsregio Fryslân.”

SWF volgt uiteraard de landelijke maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus. Overweegt u aanvullende maatregelen die tot nieuwe actie moet leiden?

“Nee, Súdwest-Fryslân volgt de landelijke lijn. We houden één lijn aan, want anders ontstaat er onzekerheid en chaos.”

De gemeenteraadsvergadering gaat donderdagavond niet door. Nog overwogen om op een andere manier te vergaderen?

“Nee. De wet schrijft voor dat er fysiek moet worden vergaderd. Nu was de agenda ook niet zo urgent. De punten konden gemakkelijk worden doorgeschoven naar de geplande vergadering van 24 april. Het ministerie van Binnenlandse Zaken denkt er nu wel over na hoe e.e.a. nu in de nabije toekomst moet, bijvoorbeeld als er 24 april opnieuw niet kan worden vergaderd.”

U steekt de inwoners van Sneek een hart onder de riem door voor zowel ouderen als jongeren een brief te schijven. Aan het begin van de coronacrisis ging u nog op bezoek bij verschillende ondernemers. Wat kunnen ondernemers straks van de gemeentelijke overheid verwachten?

“Even een correctie: ik ben niet op bezoek geweest bij verschillende ondernemers. Ik deed die bewuste zaterdag boodschappen en sprak zodoende een aantal ondernemers en heb hen zo een luisterend oor geboden.

“Dat ‘luisterend oor bieden’ blijven we doen. Zo hebben wethouders Offinga en De Man al hele belrondes gehad met ondernemers, en hun noden en wensen genoteerd, en doorgegeven aan de ambtelijke organisatie.”

Daarnaast zijn er diverse maatregelen genomen. Voor een overzicht kun je de site van de gemeente raadplegen. Kijk op https://sudwest…voorondernemers

“De landelijke maatregelen, die vorige week zijn afgekondigd, hebben we snel ‘vertaald’ naar onze gemeente en onze site. Al op woensdagavond konden ondernemers en zzp’ers zich online melden. Inmiddels zijn er al ruim 700 aanvragen voor financiële ondersteuning ingediend: https://sudwest…-zelfstandigen/

We ondersteunen de ondernemers waar we kunnen, gaan soepel om met de regels t.a.v. bevoorrading, bijvoorbeeld.”

De gemeentehuizen Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zijn dicht. Een visite aan het gemeentehuis kan alleen nog op afspraak. In Sneek is het gemeentehuis nog steeds open. Hoe lang nog?

“Vooralsnog gelden de huidige maatregelen t/m 6 april. Maar we beoordelen per dag wat er nodig is. Er is sprake van een aangepaste dienstverlening. “Bolsward” is tijdelijk gesloten. Zie vooral op de site van de gemeente, want de informatie die daar wordt gegeven is actueel. Veel van de handelingen van onze diensten kunnen digitaal worden (af)gedaan – daarvoor hoeven mensen niet naar het gemeentehuis te komen.”

Als er een totale lockdown komt, blijft het gemeentehuis dan alsnog (beperk) open?

“Als er een nieuwe situatie is, spelen we daaropin. Daar kunnen we nu niet op vooruit lopen.” 

 

 

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

Deel dit met een vriend