Integriteitsonderzoek naar ex-wethouder Van Gent: geen persoonlijke belangen  

0

Sneek- In opdracht van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is er door een extern bureau een (integriteit)onderzoek gedaan naar de handelwijze van wethouder Stella van Gent inzake haar (voorgenomen) aankoop van een woning.

Over de conclusies van het onderzoek deelt de burgemeester het volgende mee:

De onderzoekers stellen vast dat mevrouw Van Gent rond de voorgenomen aankoop onvoldoende integriteitsbewustzijn heeft getoond met het oog op het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Het was passender geweest als zij betrokkenen binnen de gemeente eerder had geïnformeerd.

Er is geen concrete aanwijzing dat de persoonlijke belangen van mevrouw Van Gent de belangen van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben geschaad.

Met de afronding van het onderzoek zet het gemeentebestuur een streep onder een heftige periode. Niet alleen voor alle betrokkenen, maar ook voor onze gemeente.

Vanaf nu richten wij weer al onze aandacht en inzet op de belangrijke taak die we hebben, in het belang van onze gemeente en haar inwoners.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend