Miljoenentekort gemeente Súdwest-Fryslân

0

Sneek- De gemeente Súdwest-Fryslân houdt voor dit jaar rekening met een flink tekort. Wethouder Maarten Offinga van financiën verwacht dat het nadelig saldo over 2019 kan oplopen tot zo’n 10 miljoen euro.

“Dat is wel even slikken, want de afgelopen jaren eindigden we steevast in de plus”, zegt de wethouder. Toch komt het tekort niet als een verrassing. “Bij de start van dit jaar hadden we al gerekend met een nadelig saldo van zo’n 3 miljoen als gevolg van incidentele vernieuwingen”, zegt Offinga. “Achter de schermen zijn we dan ook al even bezig met het voorbereiden van maatregelen die de komende jaren onze uitgaven en inkomsten weer in balans moeten brengen.” De planning is om deze in de loop van oktober aan de gemeenteraad te presenteren.

Voor dit jaar zit er niets anders op dan de algemene reserves aan te spreken. “Door een aantal werkzaamheden door te schuiven naar volgend jaar kunnen we het tekort over 2019 met zo’n 2 miljoen euro terugdringen naar 8 miljoen”, zegt Offinga. “Maar we kunnen niet blijven doorschuiven. Daarom zijn voor 2020 en de jaren daarna stevige maatregelen nodig.”

Deze kunnen variëren van het vertragen tot het helemaal schrappen van projecten. “Tegelijkertijd blijven we investeren en optimaliseren”, zegt Offinga. “Investeren om te blijven groeien en optimaliseren om als gemeente beter, sneller en goedkoper te werken. De kosten gaan dan voor de baten, met als doel een gezonde begroting.”

Een belangrijke oorzaak van het gemeentelijk tekort zijn de oplopende kosten in het sociaal domein, met de jeugdzorg voorop. ‘Den Haag’ heeft toegezegd om gemeenten hiervoor te compenseren, maar deze compensatie weegt niet op tegen de werkelijke kosten, zegt Offinga. Bovendien is de compensatie slechts tijdelijk. “Het blijft een vervelend bericht dat gemeenten moeten snijden in voorzieningen doordat ze minder geld krijgen van het Rijk.”

Den Haag is ook verantwoordelijk voor een andere tegenvaller. De gemeente kan een lagere uitkering uit het gemeentefonds tegemoet zien, zo blijkt uit de zogeheten meicirculaire van het ministerie van Financiën. “Plat gezegd komt het erop neer dat de gemeenten minder geld krijgen doordat de rijksoverheid minder uitgeeft”, zegt Offinga. De commissie financiën van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarvan Offinga deel uitmaakt, heeft al geprotesteerd. Offinga: “Maar voorlopig moet we onszelf redden.”

Súdwest-Fryslân is niet de enige gemeente die te maken heeft met tekorten in de zorg en minder geld krijgt van het Rijk. Offinga: “Diverse signalen zijn naar het Rijk gestuurd en hopelijk komt er op Prinsjesdag, over  twee weken, beter nieuws voor de gemeenten bij de behandeling van de Miljoenennota.”

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend