Lieuwe Toren bij afscheid van Cultuur Kwartier Sneek benoemd tot Ridder

0

Sneek- Burgemeester mr. drs. Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân heeft vanavond tijdens een spetterend afscheidsfeest in Theater Sneek een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Lieuwe Toren uit Drachten. Toren nam afscheid als directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek. De heer Toren is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Toren (65) was van 1976 tot 1987 werkzaam als muziekdocent bij de Muziekschool Sneek en Omstreken. Hij breidde het aanbod van de school uit met een de opleidingsrichting Popmuziek. Hierdoor werd de muziekschool de eerste instelling in het noorden van Nederland waar serieuze aandacht aan popmuziek werd besteed.

Van 1987 tot 1990 was hij als afdelingsleider van de afdeling Lichte Muziek verbonden aan het  Conservatorium Leeuwarden en daarna werkte hij vier jaar als onderwijsteamleider van het Conservatorium te Groningen. Hier droeg hij bij aan de oprichting van de studierichting Lichte Muziek en Elektronische Compositie, waarna hij directeur van deze afdelingen werd.

Van 1998 tot 2011 werkte de heer Toren als directeur van het Centrum voor de Kunsten Sneek en Wymbritseradeel. Hij slaagde erin het centrum te vernieuwen en breidde het aanbod van het centrum uit met de disciplines (muziek)theater en beeldende kunst. Door deze schaalvergroting en uitbreiding van het aanbod nam het draagvlak voor de voortzetting van een kunstencentrum toe. In 2004 nam het centrum de activiteiten over van de dansschool in de gemeente Boarnsterhim, waardoor het voortbestaan van deze dansschool werd veiliggesteld.

De heer Toren was ook van 2006 tot 2018 directeur van de Stichting Ritmyk, Sintrum foar de Keunst Fryslân. De stichting verzorgde het muziekonderwijs in zeven gemeenten in Fryslân. Toen de heer Toren aantrad, verkeerde de stichting in moeilijkheden door de afbouw van de financiering en het vertrek van de Raad van Toezicht en de directeur. De heer Toren integreerde Ritmyk in de Stichting Cultuur Kwartier Sneek, waarbij Ritmyk als zelfstandige stichting bleef bestaan en de werkzaamheden kon voortzetten.

In 2009 werd het poppodium Het Bolwerk eveneens in het CKS geïntegreerd. Sinds 2012 is de heer Toren directeur van het CKS. De heer Toren stond aan de basis van de bouw van een nieuw kunstencentrum in de gemeente Súdwest-Fryslân waarin het CKS een theater, een kunstencentrum en een poppodium exploiteert. De heer Toren heeft het kunstencentrum geprofessionaliseerd en vorm gegeven aan het cultuuraanbod en –onderwijs in de regio.

In 2018 organiseerde het CKS het European Youth Music Festival in Sneek. Aan dit festival “At the Watergate” namen ruim 6000 jonge musici uit heel Europa deel.

Naast zijn werkzaamheden in Sneek was de heer Toren in de periode 2002-2008 landelijk actief als medeoprichter en bestuurslid van Cultuurconnectie – de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. De heer Toren  was verantwoordelijk voor de portefeuille Internationalisering en vertegenwoordigde de organisatie in de European Music School Union. Hij zette internationale samenwerking op en vakinhoudelijke uitwisseling.

In die periode was hij tevens voorzitter van de Nederlandse delegatie  van het International Music Seminar (IMS). Het IMS bevordert de kwaliteit van het muziekonderwijs in de Benelux en in drie Duitse deelstaten.

De heer Toren heeft een grote bijdrage geleverd aan het voortbestaan, de professionalisering en de samenwerking van het cultuuronderwijs en –aanbod in de provincie Fryslân. Hij heeft de Stichting Cultuur Kwartier Sneek opgebouwd en tot een toonaangevend cultureel centrum in de provincie gemaakt.

Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, is de heer Toren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Foto’s Henk van der Veer

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend