Column: Lage Drempels

0

De laatste tijd wordt er veel geschreven in kranten en tijdschriften. Over de vraag of u uw zaken wel goed heeft geregeld.

“Wat gebeurt er bij mijn overlijden? Moet er erfbelasting worden betaald als ik kom te overlijden ? Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik in een verzorgingshuis terecht kom ? Wie behartigt mijn belangen als ik zelf niet meer in staat bent om dat te doen ?”

Het zijn allemaal vragen die ik als notaris dagelijks aan tafel krijg.  Eén ding is dan wel duidelijk. Namelijk dat elke cliënt zijn eigen verhaal heeft, met eigen zorgen en een unieke situatie. En dat vraagt dan vaak ook om een op maat gemaakt antwoord.

De wet bepaalt wat er gebeurt met je vermogen als je komt te overlijden. Maar je kunt de uitkomst zelf beïnvloeden door het maken van een testament. In een testament kun je heel veel spelregels opnemen voor het geval je komt te overlijden. Waar gaat je vermogen naar toe, voorkomen dat je teveel belasting betaalt, regelen dat de langstlevende het vermogen niet hoeft op te eten als deze in een verzorgingshuis terechtkomt.

Maar als je tijdens leven door welke oorzaak ook niet meer in staat bent je wil te bepalen, wat dan ? Ook voor die situatie kun je iets regelen met een notariële akte. Wij noemen dat de algemene volmacht of het levenstestament. Je kunt je partner aanwijzen tot gevolmachtigde, je kinderen of een buitenstaander. Verder kun je de gevolmachtigde(n) instructies meegeven over hoe te handelen in bepaalde situaties.

De notaris kan hierbij bij uitstek bij helpen. Je kunt eerst naar iemand anders gaan om je te laten voorlichten, maar de notaris is de enige in Nederland waarbij je rechtsgeldig dit soort zaken kunt regelen.  Beter is het dus om gelijk bij het juiste adres naar binnen te stappen. Het voorkomt dubbele kosten en je wordt juist en onafhankelijk voorgelicht.

U bent van harte welkom bij ons op kantoor, om van gedachten te wisselen over uw persoonlijke situatie. We zitten in een mooi monumentaal pand met een klein stoepje, maar de ervaring leert dat men na een gesprek vaak aangeeft dat de drempel toch best wel laag is.

De koffie staat klaar, oant sjen !

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend