De Loodsboot ingezegend

0

Sneek- Wat een prachtige openingsfeest vanmiddag aan de Harinxmakade in Sneek waar ontmoetingsplek ‘De Loodsboot’ door pastoor Peter van der Weide plechtig ingewijd werd. Verschillende Sneker kerkgenootschappen staan aan de basis van deze bijzondere ontmoetingsplek, die iedere dinsdag- en donderdagmiddag geopend is voor een broodje met koffie/thee en gezelschap.

Een bomvol schip luisterde naar korte toespraken van wethouder Stella van Gent, dichter Henk van der Veer en pastoor Van der Weide. Alle drie spraken over de Liefde voor de medemens. Shantykoor De Brûskoppen verhoogden de feestvreugde door het enthousiast zingen van bekende shanty’s.

Mijnheer pastoor mocht uit volle borst ‘Het kleine café aan de haven meezingen’, waarbij de subtiele ode aan Sikke Procee niet ontbrak.

Na de toespraken ging het hele bonte gezelschap naar buiten eb vanaf de wal zegende de pastoor de Loodsboot in.

Foto’s Henk van der Veer

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend