Column: Trouwt je partner straks ook met je bedrijf? Of regel je dat liever anders?

0

Trouwt je partner
straks ook met je
bedrijf? Of regel je dat
liever anders?

Heb je een eigen zaak en ga je
binnenkort trouwen? Dan is het goed
om van tevoren na te denken over
hoe je het gaat regelen voor jezelf, je
aanstaande en je bedrijf.

Voor iedereen die gaat trouwen is het slim om
na te denken over de vraag of je wel of geen
huwelijkse voorwaarden wilt. Maar als je een
eigen bedrijf hebt is het noodzakelijk! Waarom?
Dat kun je hieronder lezen.
Als je trouwt zonder bij je notaris huwelijkse
voorwaarden te maken, trouw je in beperkte
gemeenschap van goederen. De wet bepaalt
dan wat er wel en niet in de gemeenschap valt.
Bij een scheiding moet alles wat er binnen die
gemeenschap valt, fifty-fifty worden gedeeld.
Dat is dus alles wat jullie tijdens jullie huwelijk
aan bezittingen en schulden hebben opgebouwd.
Maar ook bezittingen en schulden die jullie
voorafgaand aan je huwelijk samen hebben
opgebouwd, vallen in jullie gemeenschap.
Erfenissen en schenkingen, ongeacht wanneer
je die hebt gekregen, vallen niet in deze
gemeenschap en hoeven dus niet gedeeld te
worden.
Een bedrijf dat je al had voordat je gaat trouwen,
valt niet in de gemeenschap van goederen.
Dit betekent dat je je bedrijf niet hoeft te
delen als je zou gaan scheiden. Je moet wel
een vergoeding ‘aan de gemeenschap’ betalen
voor de inspanningen die jij in je bedrijf steekt.
In de wet staat niet uitgewerkt wanneer die
vergoeding moet worden betaald en hoe groot
deze is. En we weten ook nog niet hoe rechters
in een echtscheidingssituatie oordelen als deze
vergoeding nooit is betaald. Het is daarom niet
uitgesloten dat als je huwelijk op een scheiding
uitloopt, je toch een deel van de waarde van je
bedrijf met je ex moet delen.
Als je tijdens je huwelijk een nieuw bedrijf start,
bestaat sowieso de kans dat je deze moet delen
bij een scheiding. Als je dit anders wilt regelen
kan je notaris je hierbij helpen. Ook als het gaat
om het beschermen van je partner.
Je partner is immers niet zomaar tegen de risico’s
van je bedrijf beschermd. In de wet is namelijk
geregeld dat een schuldeiser bezittingen die
in de gemeenschap vallen (voor de helft van
de waarde) kan opeisen als jijzelf de schulden
van het bedrijf niet kunt betalen. Daarbij is het
natuurlijk ook van belang of je voor je bedrijf een
BV hebt opgericht. Een BV biedt namelijk in veel
gevallen wel bescherming.
Wij adviseren ondernemers altijd te trouwen
op huwelijkse voorwaarden. Alleen zo is
je partner optimaal beschermd tegen jouw
ondernemersrisico’s. Verder bieden huwelijkse
voorwaarden jullie de mogelijkheid om samen
te bepalen wat je wel en niet met elkaar aan
vermogen deelt bij een scheiding. Je beschermt
hiermee niet alleen je echtgenoot tegen
ondernemersrisico’s, maar ook je bedrijf voor
gevolgen van een eventuele (v)echtscheiding.
Wil je meer weten? Neem contact op met je
Netwerknotaris. Wij helpen je graag verder.

Mr. Gerard Vellinga
De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen
www.dewit-dijkstra.nl

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend