Negatief zwemadvies locatie Aldegeaster Brekken te Oudega

0

Oudega- Met ingang van vandaag, 19 september 2019, geldt een door de provincie Fryslân ingesteld negatief zwemadvies voor zwemlocatie Aldegeaster Brekken, gemeente Súdwest Fryslân. De kans op gezondheidsklachten is daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. Wetterskip Fryslân meet regelmatig de waterkwaliteit en heeft geconstateerd dat de concentratie blauwalgen te hoog is. Bij de zwemgelegenheid wordt met borden aangege-ven dat er een negatief zwemadvies geldt.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zwemseizoen bereik-baar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend