Inleveren medicijnafval in Súdwest-Fryslân kan weer bij apothekers

0

Sneek- Het inleveren van medicijnafval in SWF is vanaf 1 januari a.s. weer mogelijk bij de apothekers en apotheekhoudende huisartsen! Wethouder Erik Faber ( op de foto met Ton Vereijken, dagvoorzitter van het symposium) van de gemeente SWF was op 27 september jl. een van de aanwezigen tijdens het symposium MediSchook in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Dat symposium ging over de verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen.

Voor de herindeling van de gemeente SWF konden inwoners van Sneek e.o.  hun oude medicijnen bij de apothekers inleveren. Nadat de gemeente Sneek op gegaan was in de fusiegemeente SWF, was die mogelijkheid er niet meer. Apotheker Renetta Fransen (foto, hier onder) van Apotheek van der Sluis uit Sneek betoogde in september dat het in de praktijk anders werkte: “De praktijk wijst echter uit dat het niet werkt, de mensen dumpen het medisch afval in de grijze container.  Ik vind dat een slechte zaak en ook niet kunnen. Daarom heb ik al vanaf 1 mei een speciale Teva Retourbox bij ons in de apotheek staan, waar mensen hun oude medicijnen weer kunnen inleveren. Ik vind het mijn maatschappelijke plicht, zo simpel is dat.”

Wethouder Faber beloofde op 27 september om nog voor het einde van dit kalenderjaar met een voorstel te zullen komen om de problematiek aan te pakken. Vandaag maakt de GroenLinks wethouder zijn woorden waar. In onderstaand persbericht laat Faber het volgende weten:

Voor inwoners van Súdwest-Fryslân wordt het gemakkelijker om van hun medicijnafval en medicijnresten af te komen. De gemeente haalt het afval met ingang van volgend jaar weer op bij apothekers en apotheekhoudende huisartsen.

“Nu is het nog zo dat inwoners hun medicijnafval, zoals gebruikte injectienaalden en ongebruikte medicijnen als pillen, poeders en vloeistoffen drie keer per jaar laten ophalen of inleveren bij de milieustraten in Bolsward en Sneek. Daarnaast kunnen inwoners ook nu al terecht bij een aantal apotheken en apotheekhoudende huisartsen. De kosten voor het afvoeren van het afval zijn voor de apotheek. Per 1 januari komen de afvoerkosten voor rekening van de gemeente.

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân ziet de ophaaldienst als een belangrijke stap het milieu te verbeteren. “Want als medicijnen in de grijze container terecht komen of door het toilet worden gespoeld, is dit slecht voor het milieu en schadelijk voor de gezondheid”, zegt hij.

Renetta Fransens van apotheek Van der Sluis in Sneek juicht de actie van de gemeente toe:“Wij hebben onlangs zelf een retourbox aangeschaft voor het medicijnafval. Fijn dat dit initiatief op deze manier door de gemeente wordt ondersteund.”

Medischoon

De gemeente Súdwest-Fryslân doet dus daadwerkelijk mee aan het project Medischoon. Dit is een project waarin verschillende Friese instanties zich samen inzetten om heel Fryslân medicijnafval-vrij te maken. Door de deelname van de gemeente Súdwest-Fryslân aan Medischoon wil wethouder Faber zich blijven inzetten voor dit onderwerp.

De samenwerkende partners zijn: Vitens, Wetterskip Fryslân, Friese Apothekers Vereniging, Water Alliance, GGD Fryslân en diverse zorgorganisaties, overheden en afvalverwerkers.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend