B en W stemt in met ellipsvormige aanbouw Martinikerk

0

Sneek- Het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met de ellipsvormige aanbouw van de Martinikerk. De plannen van de PKN-gemeente uit Sneek loopt al een behoorlijke tijd en zijn al een aantal keen aangepast na bezwaren. De laatste aanpassingen zijn zodanig dat de welstandscommissie Hûs en Hiem een positief advies heeft gegeven. Hûs en Hiem is de instantie die de gemeente adviseert op architectonisch gebied.

Een andere dienst, die van de Rijksdienst voor het culturele Erfgoed (RCE) stemde eveneens in met de moderne aanbouw van de Grote of Martinikerk. De gemeenteraad stelde in oktober 2019 de randvoorwaarden voor de verbouwing vast en besloot destijds ook dat de raad in principe de bevoegdheid zou hebben om te besluiten over de planologische instemming te besluiten. Het college van B en W oordeelt echter dat het plan binnen de categorie valt waarover het college mag oordelen.

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

Deel dit met een vriend