Sjoukje Feenstra fynt earste ljipaai fan Top & Twel

0

Toppenhuzen/Twellegea- Moandeitemiddei om 14.50 oere hat Sjoukje Feenstra it earste ljipaai fan Top &Twel fûn. Sjoukje fûn it aaike yn de Afkepolder yn it lân fan Luuk Westert. It bewiis is fuortendaliks op foto fêstlein. Goed nijs foar de Fûgelwacht fan Top & Twel, want no kin ek de neisoarch begjinne. En wy kinne ek wol wat posityf nijs brûke yn dizze tiid.

Sjoukje fûn by de jeugd de ôfrûne jierren ek al trije kear it earste ljipaai. Wy hawwe hjir dus te krijen mei in betûft aaisykster. Lokwinske Sjoukje!

Bron: http://www.topentwelonline.nl/

Het is niet meer mogelijk te reageren

Deel dit met een vriend