Tentoonstelling Reinder R. van der Leest

0

Leeuwarden- Reinder R. van er Leest is vooral bekend als schrijver en dichter, maar hij heeft ook zijn leven lang getekend en geschilderd. In de tentoonstelling ‘Reizen om utens’ wordt vooral zijn beeldend werk belicht. De expositie is van 30 augustus tot en met 27 oktober 2019 bij Tresoar te zien.

​Reinder Rienk van der Leest (Drachten, 1933) deed de kweekschool, maar liever was hij naar de kunstacademie gegaan. Tot aan zijn pensioen was hij schoolmeester en daarnaast  freelance grafisch ontwerper. In zijn werk experimenteert hij met vorm en laat hij grenzen tussen literatuur, kunst en muziek verdwijnen. Hij heeft diverse prijzen kregen, waaronder in 1981 de Gysbert Japicxprijs.

Van der Leest over zijn werk


“Ik ben geen schilder die ergens in het veld zitten gaat om een landschap op het doek te zetten. En evenmin om in een stad van een markant gebouw of bruggetje een foto te maken. Ik schilder uit het hoofd wat ik mij nog te binnen brengen kan of wat ik daarbij fantaseer. Ik schilder een decor voor de mensen die ik uitbeeld. En die mensen schilder ik niet realistisch, niet precies echt. Ik vervorm ze, maar maak er ook geen poppetjes of karikaturen van. Ik schilder ze zoals het mij het beste lijkt. Zo ook met de kleur die ik gebruik. Ik schilder wel het contrast, maar niet het conflict. De kleuren vloeken niet met elkaar.
Ik ben geen man van extremen, in mijn Friese gedichten ook niet. Ik gebruik wel of geen hoofdletters, wel of geen metrum, wel of geen rijm, en zowel vreemde als gewone woorden. De gedichten zijn meestal vertellend,  net als mijn schilderijen. Alleen, daarbij moet de toeschouwer zelf het verhaal bedenken. Ik ben niet heel ouderwets en evenmin heel modern.”

In het kader van de tentoonstelling is er op 6 september (inloop 15.30, start 16.00 uur) een lezing over Van der Leest; de spreker is Doeke Sijens, schrijver, kunstkenner en bibliothecaris. De titel van de lezing is In hite simmerdei: It byldzjend wurk fan Reinder R. van der Leest.
Toegang: gratis. De voertaal is Fries.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend