Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

0

Sneek- De provincie Fryslân stelt 400.000 euro beschikbaar. Dit is geregeld in de subsidieregeling 75 jier frijheid Fryslân. Gedeputeerde Staten hebben deze op 9 juli 2019 vastgesteld.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen.

U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
  3. Vul de antwoorden in
  4. Print het formulier uit
  5. Onderteken het formulier
  6. Stuur het ondertekende formulier op naar de provincie

Wanneer?

U kunt subsidie aanvragen van 27 augustus tot en met 6 september 2019. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor die volledige aanvragen die zijn ontvangen op de dag waarop het beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking vastgesteld door middel van loting. Aanvragen ingediend voor of na bovengenoemde data worden geweigerd.

Vragen?

Voor vragen over het aanvraagformulier en/of de subsidieregeling kunt u contact opnemen met de afdeling Subsidies, tel. 058 – 292 59 25 of subsidies@fryslan.frl. Voor vragen over inhoudelijke projecten kunt u contact opnemen met projectleider Sanne van Doorn, tel. 058 – 292 89 08.

Te downloaden:

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend