Garden of Dance 2019 naar Bristolterrein

0

Sneek- Omdat de Stadhuistuin door bebouwing niet meer geschikt is als locatie voor de Garden of Dance, is er door de organisatie van het populaire Sneekweekfestijn gezocht naar een vervangende plek. Aanvankelijk leek het oude Veemarktterrein een alternatief, maar hier werd bij nader inzien toch van afgestapt.  Ondertussen is er langdurig overleg geweest tussen de organisatoren van de Garden of Dance, de Gemeente SWF en Sneekweek 2.0. Uitkomst van dat overleg is, dat nu gekozen wordt om de Garden of Dance dit jaar te laten plaatsvinden op het Bristolterrein aan de Prins Hendrikkade. De omwonenden van deze locatie worden met onderstaande brief op de hoogte gebracht.

BRIEF

“Aan de bewoners, middenstanders en dienstverleners aan de Prins Hendrikkade, Oosterdijk, Truffelsteeg, Paardesteeg, Looxmagracht, 2e Oosterkade en Gedempte Pol.

Sneek, 12 juni 2019

Onderwerp: Tijdens Sneekweek 2019 ‘Garden of Dance’ op parkeerterrein Prins Hendrikkade (het zogeheten ‘Bristolterrein’)

Beste omwonende(n) van het Bristolterrein,

Mijn naam is Jeroen Broeders. Sinds 2013 ben ik betrokken bij de organisatie van de ‘Garden of Dance’ tijdens de Sneekweek. Tot en met vorig jaar was dit evenement in de tuin van het Stadhuis. Deze plek is dit jaar niet beschikbaar. In overleg met de gemeente, de politie, de brandweer en andere hulpdiensten is voor dit jaar gekozen voor het Bristolterrein.

Met deze brief wil ik u informeren over wat er voor, tijdens en na de Sneekweek gaat gebeuren op het Bristolterrein, hoe het terrein wordt ingericht, hoe de beveiliging wordt geregeld, welke afspraken er worden gemaakt over het geluid, over de bereikbaarheid van de winkels en het sportmedisch centrum, en over het parkeren overdag, tijdens de openingstijdens van de winkels.

Inrichting van het terrein

De inrichting van het terrein begint op maandag 29 juli (en duurt tot en met donderdag 1 augustus). Het evenement zelf is van vrijdag 2 augustus tot en met zaterdag 10 augustus 2019.

Bijgaand kaartje laat de inrichting van het terrein zien, met de situering van het podium, de bars, de ingang en de uitgang van het terrein, de toiletten en de omheining van het terrein (met hekken), en de aan- en afvoer van de bezoekers. In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus worden de hekken op de Prins Hendrikkade verwijderd, in verband met het slotconcert van de Sneekweek. Het Bristolterrein zelf wordt in de week van 12 augustus weer opgeruimd (afgerond op woensdag 14 augustus).

Tijdstip van het evenement

Het evenement is van vrijdag 2 augustus tot en met zaterdag 10 augustus, van ’s avonds 20.00 uur tot ’s nachts 01.00 uur.

Beveiliging

Op het terrein zijn beveiligingsmensen aanwezig. Bovendien is er camerabewaking. Er wordt op toegezien dat er niet meer dan 3500 mensen op het terrein worden toegelaten.

Tevens zijn er tijdens het evenement bij de rotonde op het kruispunt Oosterdijk/Leeuwarderweg/Jousterkade en de rotonde op het kruispunt Gedempte Pol/Koninginnebrug verkeersregelaars en beveiligers, om de bezoekersstromen (én het verkeer) te kunnen regelen.

Geluidsbelasting

In de vergunning staat dat de geluidsbelasting ten hoogste 85dB mag zijn (op de gevel van de dichtstbijzijnde bewoonde woning). Wij zullen ons daar strikt aan houden. Deze grens van 85 dB geldt ook voor de andere podia in de binnenstad. De gemeente ziet er op toe dat de podia zich aan deze geluidsbelasting houden.

Bereikbaarheid winkels, sportmedisch centrum en woningen

De winkels aan de Oosterdijk zijn tijdens de reguliere openingstijden van de winkels (tussen 09.00 en 18.00 uur) bereikbaar vanaf het Britsolterrein (en via de drie stegen). De drie stegen naar de Oosterdijk worden tijdens het evenement (tussen 20.00 uur en 02.00 uur) afgesloten. De bewoners van de stegen kunnen hun woning tussen genoemde tijdstippen wel in en uit.

Afsluiting Prins Hendrikkade

De Prins Hendrikkade is tijdens de Garden of Dance voor doorgaand verkeer afgesloten tussen 20.00 uur en 02.00 uur, tussen de rotonde op het kruispunt Oosterdijk/Leeuwarderweg/Jousterkade en de rotonde Gedempte Pol/Koninginnebrug. Alleen hulpdiensten en de Sneekermeerbus hebben vrije doorgang. Ook de bewoners van de Prins Hendrikkade (en hun auto parkeren op het terrein achter de woningen nummers 30 t/m 52) krijgen ontheffing.

Parkeren overdag

Parkeren op (een groot deel van) het Bristolterrein blijft tijdens de Sneekweek dagelijks toegestaan tot 18.00 uur. Automobilisten worden er bij het oprijden van het terrein op geattendeerd dat zij het terrein om 18.00 uur moeten verlaten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft. Daarom is er een informatiebijeenkomst gepland.

Wanneer?                   Woensdag 19 juni, van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het is een inloopbijeenkomst

Waar?                         Club 1841, Kleine Kerkstraat 4B in Sneek

Wie aanwezig?           Vertegenwoordigers organisatie ‘Garden of Dance’, politie, brandweer, andere hulpdiensten en gemeente Súdwest-Fryslân

U bent van harte voor deze inloopbijeenkomst uitgenodigd. ‘Inloop’ betekent dat u tussen genoemde tijdstippen kunt binnenlopen wanneer het u past.

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatie van de ‘Garden of Dance’ 2019,

Jeroen Broeders”

Foto’s Henk van der Veer

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend