Warkumerwaard: schelpen, gras, vogels en water

0

Workum 22 september 2011 – Langs de IJsselmeerkust ligt het natuurgebied de Warkumerwaard. Duizenden vogels zoeken deze plek op om voedsel te zoeken en te rusten. Op zaterdag 8 oktober kunnen belangstellenden onder leiding van een gids van It Fryske Gea de Warkumerwaard verkennen. Een unieke gelegenheid om dit gebied, dat niet vrij toegankelijk is, te bezoeken. De excursie start om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen en een verrekijker zijn aan te bevelen. Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 7 oktober 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448.

De Warkumerwaard bestaat uit een binnenwaard en de buitenwaard. Vroeger werd het gebied in tweeën gesneden door een diepe geul. Na de aanleg van de afsluitdijk viel de zandbank aan de ene zijde definitief droog en werd er een zomerkade aangelegd. De binnenwaard werd grotendeels in cultuur gebracht en als grasland gebruikt. De buitenwaard bleef onder invloed van het IJsselmeerwater en werd een belangrijk vogelgebied met een bijzondere, deels nog zilte vegetatie.

Enorme aantallen vogels

Zowel de binnen- als de buitenwaard zijn belangrijk voor vogels. Binnendijks krijgen weidevogels de aandacht. Buitendijks liggen schelpenbanken met daartussen ondiepten, die zo nu en dan droog vallen. Op de banken vestigen zich kolonies van de kokmeeuw en het visdiefje en buiten het broedseizoen zijn het vooral de steltlopers die zich doen gelden..

 

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend