Toeren met bus door kwelderlân Noard-Fryslân

0

Leeuwarden 22 september 2011 – Op zondag 9 oktober kunnen belangstellenden een prachtige tocht per bus door Noordwest Fryslân maken. Een deskundige gids van It Fryske gea geeft u onder andere informatie over het ontstaan, de cultuurhistorie en de natuur van deze interessante streek. De excursie start om 9.30 uur bij Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden en duurt tot 17.00 uur.

Voor een lunch en koffie onderweg wordt gezorgd. De kosten voor deze excursie zijn € 35,- voor niet-leden van It Fryske Gea en voor leden €30,-. Opgave voor deze excursie kan tot en met donderdag 6 oktober via het hoofdkantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448.

Programma

Na de ontvangst in Natuurmuseum Fryslân vertrekken de deelnemers per bus voor een interessante, gevarieerde tocht door de noordwesthoek van Fryslân. Met als leidraad de geschiedenis en de natuur wordt er aandacht besteed aan de bedijking en inpoldering van de Middelzee en Het Bildt, de Slachtedyk en de buitendijkse kwelderwerken. Terpdorpen, notabelenwoningen, dijkhuizen, oude vissersdorpen, weidegebieden en akkerlanden, haakse rompboerderijen, het oude en het nieuwe land en de kwelders passeren de revue.

Wandeling Noarderleech

Een facultatieve wandeling van ongeveer 3 kilometer lang maakt ook onderdeel uit van het programma. Het Noarderleech is het westelijke deel van Noard-Fryslân Bûtendyks, een zeer uitgestrekt buitendijks gebied met zomerpolders, kwelders, slikvelden en een enorme vogelrijkdom. Beleef de bijzondere geschiedenis van dit landschap waarin het water en de strijd daartegen een grote rol hebben gespeeld. En geniet van de herinneringen die voort leeft in de terpdorpen, dijken, sluizen, oude zeearmen en kwelders met hun bijzonder zoutminnende vegetatie.

 

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend