A.Dölle nieuwe voorzitter Consultatief Orgaan Fries

0

Leeuwarden 6 september 2011 – Prof. mr. dr. A.H.M. (Alfons) Dölle uit Groningen heeft op 2 september drs. G. (Gerrit) Ybema, oud-staatssecretaris, opgevolgd als voorzitter van het Consultatief Orgaan Fries (COF). Het COF rapporteert de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Friese taal en cultuur in samenhang met het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Daarnaast adviseert het COF de minister over de uitvoering van de Bestuursafspraak Friese taal en Cultuur.

Door de komende Friese Taalwet en de mogelijke vorming van een nieuwe Raad Friese Taal en Cultuur is het belangrijk dat het COF een voorzitter heeft die goed op de hoogte is van ons staatsrecht, de politieke verhoudingen en die wil opkomen voor de Friese taal en cultuur. Vanwege zijn brede kennis en ervaring op deze terreinen heeft de minister Dölle verzocht voorzitter van het COF te worden.

Alfons Dölle volgt Gerrit Ybema op. Ybema is 8 jaar lang voorzitter geweest van het COF en kon na twee periodes niet opnieuw benoemd worden. Ybema heeft zich gedurende die jaren altijd met een grote kennis van zaken en veel plezier ingezet voor de Friese taal en cultuur. (foto RUG)

 

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend