Een avond vol vleermuizen in De Alde Feanen

0

EERNEWOUDE – Net na zonsondergang wandelen door de Alde Feanen. Dat is een ideaal tijdstip om vleermuizen waar te nemen. In de schemering komen ze tevoorschijn om als ware luchtacrobaten achter muggen en motjes aan te jagen. In kader van de ‘Nacht van de vleermuis’ nodigt It Fryske Gea op vrijdag 26 augustus belangstellenden uit voor een vleermuizenlezing met een wandelexcursie. De lezing start om 20.00 uur in het bezoekerscentrum van Nationaal Park de Alde Feanen en de aansluitende wandeling duurt tot ongeveer 23.00 uur.

Opgave voor de excursie kan via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea €3,- niet-leden betalen € 5,-.

Vliegen in het donker

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Ze hebben een vlieghuid tussen hun achterpoten, lichaam en sterk uitgegroeide vingers. De meeste vleermuizen zijn alleen ‘s nachts actief en vinden hun weg en hun voedsel door middel van echolocatie. Met een batdetector kunnen de geluiden van vleermuizen omgezet worden in een hoorbaar geluid. Zo is de kans groot dat je de rosse vleermuis kunt horen. `s Nachts jaagt deze vleermuis bij de in het leegveenmoeras op insecten. (foto Wikipedia)

 

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend