Wandelexcursie op de Warkumerwaard

0

WORKUM – De Warkumerwaard nabij Workum is een onderdeel van het natuurmonument de Friese IJsselmeerkust Het is een 5000 hectare groot natuurgebied dat in zijn geheel onder de Natuurbeschermingswet valt.

En dat laatste is niet voor niets.  Duizenden vogels zoeken deze kust op om er te broeden, voedsel te zoeken, te rusten en te overwinteren. Op zaterdag 11 december kunnen belangstellenden onder leiding van een gids van It Fryske Gea de Warkumerwaard verkennen. Een unieke gelegenheid om dit gebied, dat niet vrij toegankelijk is, te bezoeken. De excursie start om 9.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Laarzen en een verrekijker zijn aan te bevelen. Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 10 december 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448.

De Warkumerwaard: schelpenbanken, graslanden en ondiep water

Voordat de Zuiderzee in het IJsselmeer veranderde, lag hier ter hoogte van Workum een grote kwelder, in tweeën gesneden door een diepe noord-zuid lopende geul. Ten oosten van de geul was de bodem klei-achtig, ten westen ervan zandig. Na de afsluiting met de Afsluitdijk viel de zandbank definitief droog. Er werd een zomerkade aangelegd. Zo ontstonden de binnenwaard en de buitenwaard. De binnenwaard werd grotendeels in cultuur gebracht en als grasland gebruikt. De buitenwaard bleef onder invloed van het IJsselmeerwater en werd een belangrijk vogelgebied met een bijzondere, deels nog zilte vegetatie.
 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend