Bolsward zet monumenten open

0

preekstoel-martinikerk-bolswardBOLSWARD – Zaterdag 11 september zijn in Bolsward maar liefst 12 monumentale gebouwen te bezichtigen tijdens de Open Monumentendag. Bovendien vaart ‘s middags de rondvaartboot door de grachten van de monumentale


binnenstad. Andere nieuwkomers zijn de liefdesgestichten van de stad.

Ieder jaar is er een thema verbonden aan de Open Monumentendag, dit jaar is dat “De smaak van de 19e eeuw”, met aandacht voor bouwwerken uit deze eeuw. De organisatie van de Open Monumentendag in Bolsward wordt verzorgd door Stichting Bolswards Historie.

Open Monumenten

Tijdens de Open Monumentendag zijn deelnemende monumenten gratis te bezoeken. De gebouwen zijn te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. In een aantal gebouwen worden rondleidingen verzorgd.

Bij de deelnemende monumenten kunt u zaterdag 11 september een folder afhalen met meer informatie over het ontstaan en gebruik van de gebouwen. De volgende monumenten openen deze dag hun deuren:

 • * Elgersmahuis, Grote Dijlakker 3
 • * St. Franciscuskerk, Grote Dijlakker 7-8
  * Bibliotheek Bolsward, Marktplein 1
 • * Monsmastate, Franekerstraat 25
 • * Martinikerk, Groot Kerkhof 2
 • * Broerekerk, Broereplein
 • * Sint Anthony Gasthuis, Nieuwmarkt 26
 • * Weeshuis Hid Hero Hiem, Kerkstraat 51
 • * Gysbert Japicxhûs, Wipstraat 6
 • * Hendrick Nannes en Catrijn Epes-stichting, Broerestraat 6
  * Titus Brandsma Museum, Grote Dijlakker 11
  * Stadhuis en Oudheidkamer, Jongemastraat 2

Rondvaartboot

De Stichting Rondvaartboot biedt de gelegenheid tussen 13.00 en 16.00 uur de monumentale binnenstad vanaf het water te verkennen. Belangstellenden kunnen bij de Waag van het Stadhuis instappen. De bemanning zorgt voor een bijzondere belevenis van de stad.

12e Friese Molendag

molen_lonje_bolswardGelijktijdig met de Open Monumentendag wordt de Friese Molendag georganiseerd. De meeste molens zijn immers ook monumenten. Dit geldt in ieder geval voor molen De Lonjé in Bolsward. Molen De Lonjé of Tadema’s molen aan de Oude Rijksweg is zelfs twee dagen geopend voor publiek; op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur is de molenaar aanwezig om bezoekers te ontvangen.

Tadema’s molen, genoemd naar de voorlaatste molenaar, is een zogenoemde grondzeiler uit 1824. Het is een achtkantige molen, gedekt met riet, die gebruikt wordt voor het bemalen van de Marnepolder. De molen is nog steeds in gebruik.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend