Bestuur vv SWZ stapt collectief op

Sport
Foto Nico Altenburg
Foto Nico Altenburg

SNEEK- Op de verenigingssite van de vv SWZ een opvallend bericht. Het bestuur van Sneek Wit Zwart heeft afgelopen maandag in een extra bestuursvergadering besloten om haar positie collectief vacant te stellen en de leden op woensdagavond 4 oktober aanstaande bijeen te roepen voor een ‘Bijzondere Vergadering’.

Op de site van SWZ staat o.a. het volgende te lezen: “In het kader van ‘Verbinding’ stond er aanvankelijk op vrijdag 6 oktober een inloopbijeenkomst gepland. Het plan was om rond dit thema verder in gesprek te gaan met de leden, om zo de beleidskaders verder te kunnen vormgeven, stimuleren en uitrollen in de praktijk.

Recente ontwikkelingen en excessen hebben er voor gezorgd dat dit thema een nog hogere urgentie heeft gekregen en dat de gevolgen hiervan direct raken aan de persoonlijke levenssfeer van de bestuurders.

Het verenigingsbestuur veroordeelt deze voorvallen en de gevolgen hiervan zeer en ziet onvoldoende draagvlak en betrokkenheid onder een deel van de leden om het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleid verder uit te voeren.

Hierop heeft het verenigingsbestuur afgelopen maandag in een extra bestuursvergadering besloten om haar positie collectief vacant te stellen en de leden in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering hierover verder te informeren.”

De redactie van GrootSneek heeft vanavond verschillende bestuursleden gebeld om te reageren op het bericht, maar geen van allen nam de telefoon op.

In het bericht aan de leden staat overigens ook expliciet geschreven dat er ‘op dit moment niet meer informatie beschikbaar is voor de pers’.