Buiten bewegen op steeds meer plekken in Súdwest-Fryslân

Sport
Afbeelding

SUDWEST-FRYSLAN - Steeds meer inwoners sporten buiten. Jongeren skaten op de skatebaan of spelen een potje voetbal en volwassenen maken buiten gebruik van een calisthenicpark (soort openbare fitness-toestellen) of wandelroutes in de buurt. Gemeente Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat iedereen in eigen wijk of dorp buiten kan sporten. Daarom stelt de gemeente elk jaar €140.000  beschikbaar voor nieuwe initiatieven van inwoners, om het buiten bewegen te stimuleren.

Bewegen in een veilige omgeving
Om het buiten bewegen te stimuleren is de visie ‘Bûten gewoan bewege yn Súdwest-Fryslân’ opgesteld. Hierin staat dat de gemeente voor alle inwoners een gevarieerd aanbod van sport, bewegen en speeltuinen wil creëren,  in een groene, uitnodigende en veilige omgeving. Met de nieuwe subsidieregeling wil de gemeente het sporten, bewegen, spelen en ontmoeten in de openbare ruimte stimuleren. 

Nieuwe subsidieregeling
Op deze manier speelt Súdwest-Fryslân in op de trend dat steeds meer mensen buiten willen sporten. ‘We krije de lêste tiid hieltyd faker fersiken fan ynwenners foar nije spyl-en klimtastellen of bygelyks in beachfollybalfjild. Mei de nije subsydzje wolle wy it bûten bewege en sporte foar mear minsken mooglik meitsje”, aldus Bauke Dam, wethouder Sport bij Súdwest-Fryslân.

Buiten sporten is populairder dan ooit. “Ik sjoch hieltyd mear minsken bûten hurdrinnen, mei-inoar kuierje of fytse. Of yn lytse groepkes mei-inoar bûten sporte. Mei oaren gewoan bûten bewege, of allinnich. In prachtich bykommend foardiel oan bûten bewege: wy moetsje inoar”, aldus wethouder Dam.

Ideeën zijn welkom!
Met de nieuwe subsidieregeling ‘Bûten gewoan bewege’ kan de gemeente elk jaar verschillende initiatieven financieel ondersteunen. Inwoners kunnen ideeën aandragen via bior@sudwestfryslan.nl.