Eenmalige tegemoetkoming ook voor clubs

0

Zeist- De KNVB heeft gisteravond bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -organisaties aanspraak kunnen maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,– die bedoeld is om vaste lasten te kunnen blijven betalen, terwijl inkomsten wegvallen of stilvallen.

Zoals bekend steunt het kabinet ondernemers tijdens de coronacrisis. Daartoe is/wordt bij het ministerie van Economische Zaken het Noordloket ingesteld. Via dit Noodloket kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,– aanvragen, indien zij als gevolg van de maatregelen tegen het coronavorus de vaste lasten niet meer kunnen betalen. Die tegemoetkoming is zoals hiervoor al werd vermeld, ook beschikbaar voor  sportverenigingen en -stichtingen.

Hieraan zijn voorwaarden verbonden die op dit moment nader worden uitgewerkt. Met betrekking tot de voorwaarden is het volgende inmiddels wel bekend:

  • de regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
  • de aanvragende organisatie moet een nummer van de Kamer van Koophandel (KvK) hebben;
  • om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
  • voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
  • op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De regeling wordt momenteel door de Rijksoverheid en de rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) uitgewerkt en de regeling “Noodloket”’ zal door de RVO worden uitgevoerd. Zodra de regeling opengesteld wordt, wordt dat via de websites van de RVO en de KvK bekend gemaakt;
  • de ontvanger mag zelf bepalen waaraan het geld wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet om in de situatie dat inkomsten teruglopen of wegvallen, vaste lasten te kunnen blijven betalen;
  • er moet sprake zijn van doorlopende lasten, niet zijnde personele lasten;

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

Deel dit met een vriend