Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen vraagt om uitstel KNVB-incasso

0

Sneek- De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft de KNVB gevraagd om de incasso van de volgende inning van de bijdrage van verenigingen die voor half april gepland staat, (voorlopig) te annuleren om zodoende de amateurclubs tegemoet te komen in de financiële problemen die als gevolg van de coronacrisis en de daarmee verband houdende noodmaatregelen worden veroorzaakt.

De BAV heeft dit verzoek afgelopen dinsdag bij monde van voorzitter Ben van Olffen bij de KNVB ingediend en zal samen met de belangenorganisaties CVTD (Tweede en Derde Divisies) en COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen) ook nog een oproep aan de ledenraad doen. Volgens de voorzitter hebben verenigingen het financieel zwaar en krijgen ze het nog veel zwaarder. Om de amateurclubs lucht te geven is het van belang om de vordering van de komende bijdrage voorlopig uit te stellen. Er moeten naar het oordeel van de BAV geen afdrachten worden geïnd zolang er niet gevoetbald kan worden. Eventuele tekorten in de KNVB-begroting zouden ten laste van de reserves moeten komen.

De reactie van de KNVB op dit verzoek is nog niet bekend, maar in een brief van Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder amateurvoetbal van de KNVB, liet de bond weten dat voorafgaand aan de incasso van april de actuele stand van zaken wordt bekeken en dat men dan zal bepalen, hoe met de incasso zal worden omgegaan.

Er dient dus afgewacht te worden, wat het besluit van de KNVB met betrekking tot de incasso van april zal zijn, net zoals afgewacht dient te worden of gemeenten voor wat betreft de huur van accommodaties en de nutsbedrijven voor wat betreft de kosten van energie(voorzieningen) bereid zijn om de verenigingen in de komende periode tegemoet te komen en om de inning van termijnbedragen voorlopig op te schorten.

​Inmiddels heeft de PvdA in onze gemeente in verband met de coronacrisis een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Daarbij is o.a. gevraagd of de gemeente voornemens is de huur die diverse culturele- en sportverenigingen aan de gemeente verschuldigd zijn, voor een bepaalde periode niet door te rekenen omdat deze verenigingen en instellingen nu ook geen inkomsten genereren.

Foto archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/

Het is niet meer mogelijk te reageren

Deel dit met een vriend