BSOsportief Kinderwoud en SWZ Boso Sneek feestelijk geopend

0

Sneek- Sinds 1 oktober 2019 zijn Kinderwoud Kinderopvang en SWZ Boso Sneek van start met de nieuwe BSO-locatie BSOsportief. Een buitenschoolse opvang voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die van sport en bewegen houden. Na een intensieve, maar succesvolle eerste maand is de locatie op dinsdagmiddag 12 november feestelijk geopend. Kinderen en medewerkers van Kinderwoud en SWZ renden hierbij letterlijk door het lint.

BSOsportief

Op BSOsportief verzorgen enthousiaste pedagogisch medewerkers een leuk en gevarieerd aanbod sport- en spelactiviteiten. Om dit te realiseren werken Kinderwoud en SWZ Boso Sneek nauw samen. De BSO is gehuisvest in een eigen groepsruimte op de voetbalclub en maakt gebruik van alle faciliteiten. Naast een rijk programma met beweegactiviteiten is er bij BSOsportief ook aandacht voor gezonde voeding en spelend leren. Natuurlijk is er ook voldoende tijd voor vrij spel en het spelen met vriendjes en vriendinnetjes. BSOsportief is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur. Kinderen en ouders reageren positief, de dinsdag groep zit dan ook al vol.

SWZ Boso Sneek SWZ Boso Sneek is de grootste voetbalvereniging van Súdwest-Fryslân. De vereniging biedt veld- en zaalvoetbal voor mannen, vrouwen, jeugd en speciale doelgroepen zoals ouderen en gehandicapten. De vereniging is opgericht in 1910 en in de huidige vorm ontstaan na een fusie van V.V. Sneek en W.Z.S. in 2008.

Kinderwoud Kinderopvang

Kinderwoud Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, voorschool, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Kinderen die de buitenschoolse opvang van Kinderwoud bezoeken krijgen binnen de diverse talentgebieden gevarieerde activiteiten en workshops aangeboden. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding vormen hierin de basis. Deze elementen stimuleren namelijk de brein- en talentontwikkeling van kinderen en dat is wat Kinderwoud interessant èn belangrijk vindt om iets mee te doen in haar dagelijks aanbod. Om zo samen met ouders, onderwijs, sportverenigingen en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend