KV Westergo zet korfbalpalen op de schoolpleinen

0

Bolsward- In het najaar van 2018 kreeg KV Westergo een mooie bijdrage uit het innovatiefonds van het KNKV voor het innovatieve korfbalspel 2x2korfbALL. Dit is een snelle korfbalvorm die 2 tegen 2 gespeeld wordt op één korf. Het idee is dat je met lichte flexibele materialen met mensen van alle leeftijden op elke plaats kunt korfballen.

Met de bijdrage van het KNKV heeft KV Westergo 2x2korfbALL gespeeld met bezoekers van het EK korfbal in Heerenveen, een jeugdtoernooitje georganiseerd, online acties gedaan en mensen laten kennismaken met het spel op ParkBOP tijdens Hemelvaart. Naast deze activiteiten wil KV Westergo graag de schooljeugd bekend maken met het spel. Daarvoor werd het plan opgevat om alle basisscholen van Bolsward en de basisscholen van Tjerkwerd en Exmorra een vaste korfbalpaal op het schoolplein aan te bieden, inclusief 2x2korfbALL-clinic. Voor deze grote actie werd, behalve een deel van de innovatiebijdrage van het KNKV ook een bijdrage van de Stichting Sint Anthony Gasthuis en Stichting Het Weeshuis gebruikt. Afgelopen zaterdag was het zover.

Twee vrijwilligers van KV Westergo reden met een kar vol nieuwe korfbalpalen langs de basisscholen en plaatsten op de schoolpleinen van basisschool De Opbouw, CBS De Bron, OBS De Blinker, KBS De Reinbôge en CBS De Oerdracht een 3 meter hoge korfbalpaal. De korfbalpaal voor de Sint Maartenschool zal op een later moment nog geplaatst worden. Halverwege zaterdagmiddag waren de geplande korfbalpalen geplaatst. KV Westergo hoopt dat de korfbalpalen intensief gebruikt zullen worden op de pleinen. Komende week zal de schooljeugd eerst weer in groten getale op het KV Westergo Schoolkorfbaltoernooi in actie komen. Daarna zal een delegatie van Westergo op de verschillende scholen een 2x2korfbALL-clinic verzorgen om de korfbalpalen officieel in gebruik te nemen. De kinderen wachten daar natuurlijk niet op: nog dezelfde middag dat ze waren geplaatst, werden de korfbalpalen al uitgebreid getest door oplettende kinderen!

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend