Geen meerderheid in de gemeenteraad om al op de stopknop van autoluwe proef te drukken

Door: Ynte Dragt Politiek
Afbeelding
Foto: Henk van der Veer

SNEEK- Een bruisende en vitale binnenstad voor Sneek, dat wil iedereen, dat was ook niet de discussie gisteravond tijdens de raadsvergadering. Wel vinden enkele partijen dat de autoluwe proef, die dit jaar op 2 januari is ingegaan, per direct moet stoppen. De FvD had hiervoor een motie ingediend, samen met Nieuw Sociaal, GBTL, PVV en de VVD. De motie werd extra kracht bijgezet met een petitie, opgestart vanuit een groep verontruste ondernemers. Deze petitie werd in korte tijd al meer dan 1300 keer ondertekend.

Volgens deze partijen zijn de nadelige effecten te groot ten opzichte van het doel, namelijk minder autoverkeer door de binnenstad. Het is te rustig geworden in het centrum en een deel van de ondernemers kampt met omzetverlies. Consumenten laten Sneek links liggen en zouden eerder voor Joure en Bolsward kiezen. Daarnaast is de bewegwijzering nog steeds niet op orde, waardoor de bereikbaarheid van de binnenstad in het geding is. Ook is er sprake van extra verkeersdruk op de omliggende woonwijken. Partijen vinden bovendien dat alle commotie rond de proef nadelig is voor het imago van de stad.

De motie haalde het uiteindelijk niet. Andere partijen vinden het te voorbarig om nu al op de stopknop te drukken. Zij blijven de proef wel kritisch volgen. Je kan de discussie ook niet los zien van de emotie, vindt de PvdA. Daar willen we dan ook niet voor weglopen, maar het maakt het soms wel ingewikkeld. Als consumenten Sneek mijden en gaan winkelen in Bolsward en Joure, is het daar dan inderdaad drukker geworden, en wie zijn dat dan en over welke hoeveelheden hebben we het, vraagt de PvdA zich af. Dat moet je wel eerst inzichtelijk hebben en daar data van hebben.

Ook de FNP ziet vooralsnog geen reden te stoppen met de autoluwe proef. Zij vinden het goed dat de gemeente voortdurend in gesprek is met betrokkenen en daar indien nodig ook op anticipeert. Onlangs zijn er al een aantal aanpassingen geweest en bijsturing hoort ook als je met een proef bezig bent. Wethouder Rietman benadrukte ook nog eens dat het om een proef gaat om de binnenstad verkeersveiliger te maken.

Toekomstvisie binnenstad Sneek
Wel vindt de raad dat de gemeente duidelijker aan de inwoners moet uitleggen wat de toekomstvisie is voor de binnenstad van Sneek. Het ontbreken hiervan roept ook extra weerstand op tegen de autoluwe proef. D66, FNP, GroenLinks, CDA en PvdA roepen het college dan ook op om tot een duidelijke publieksversie te komen van het meerjarenplan en de visie op de binnenstad van Sneek. Het college is het hier mee eens en heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. “Deze publieksversie gaat er komen”, benadrukte wethouder Dam.