Nieuw Sociaal vindt dat het toepassen van het voorkeursrecht door de gemeente anders moet

Politiek
Afbeelding

SUDWEST-FRYSLAN - Nieuw Sociaal wil anders kijken en handelen wanneer het gaat om het toepassen van het voorkeursrecht. Een gemeente kan het voorkeursrecht inzetten om gronden te reserveren voor woningbouw of anders. Bij een voorkeursrecht moeten eigenaren hun grond bij een verkoop als eerste aan de gemeente te koop aanbieden. 

Tot op heden worden de eigenaren en de omgeving, denk aan bedrijven en omwonenden, verrast wanneer de gemeente het voorkeursrecht toepast. Dit moet anders, vindt Nieuw Sociaal. Partijen dienen eerder geïnformeerd te worden en het proces moet transparanter.

Ieder dorp of stad heeft een dorpsvisie, wijk- of stadsvisie. In deze visie wordt aangegeven waar mogelijk woningbouw kan plaats vinden. Dit is voor iedereen bekend en kan rekenen op een meerderheid aan steun in de dorpen, wijken en steden. Het opleggen van voorkeursrecht is daarom niet nodig en hoeft wat Nieuw Sociaal aangaat dan ook niet meer ingezet te worden. Voor de raadvergadering van 20 juli heeft de partij een motie ingediend inzake het voorkeursrecht