Rekenkamer Súdwest-Fryslân concludeert: jeugdhulp is complex en de gemeenteraad heeft weinig invloed

Politiek
Foto Henk van der Veer
Foto Henk van der Veer

SNEEK-De Rekenkamer concludeert na uitgebreid onderzoek dat jeugdhulp zeer complex is en dat de gemeenteraad slechts beperkt invloed daarop heeft. De Rekenkamer van Súdwest-Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de jeugdhulp in de gemeente. Het rapport werd gisteren gepresenteerd en openbaar gemaakt.

Sinds 2018 wordt er elk jaar meer geld uitgegeven aan jeugdzorg, in 2021 meer dan 25 miljoen euro voor ruim 12 procent van de jongeren. De Rekenkamer onderzocht hoe de jeugdhulp zich ontwikkelde in de afgelopen jaren en hoe de gemeenteraad daar grip op heeft. Een van de conclusies is dat door de toenemende vraag naar jeugdhulp de kosten zijn gestegen. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden en betalen van jeugdhulp. Die jeugdhulp blijkt heel complex te zijn. Er zijn veel aanbieders, door de gemeente gecontracteerd, voor veel verschillende soorten hulp en er is soms ook maatwerk nodig, buiten de ingekochte zorg om.

De gebiedsteams van de gemeente willen graag meer aandacht voor preventie, maar door de complexiteit van de problematiek van jongeren komen zij hier onvoldoende aan toe, zo heeft de Rekenkamer vastgesteld.

Onvoldoende gegevens

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar en er zijn geen duidelijke en actuele doelstellingen. Daardoor kunnen resultaten van de inspanningen niet duidelijk worden weergegeven.

De raad geeft aan de Rekenkamer aan dat hij onvoldoende zicht heeft op hoeveel beleidsruimte er is. Er zijn landelijke kaders, maar ook regionale afspraken binnen SDF. Dit beperkt de invloed die de gemeenteraad kan uitoefenen. Tegelijk kan de raad wél input geven aan de portefeuillehouder in SDF, maar daar maakt de raad weinig gebruik van. Daarom adviseert de Rekenkamer aan de raad om zelf meer initiatieven te nemen om informatie te verzamelen