De VVD-fractie in Súdwest-Fryslân wil graag de aandacht vestigen op zelfdoding

Politiek
Foto aangeleverd
Foto aangeleverd

SNEEK- Vorig jaar maakten in Nederland 67 jongeren onder 20 jaar en 241 jongvolwassenen (tussen de 20 en 30) een einde aan hun leven. Dat zijn gemiddeld zes zelfdodingen per week. Daarmee is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren.

Toch wordt onder jongeren onderling niet of nauwelijks over depressies of zelfdoding gesproken. Een taboe dat we met elkaar moeten doorbreken. Daarom is op 12 juli 2023 in Amsterdam een beeld onthuld om aandacht te vragen voor deze moeilijke situatie. Bij het beeld is een QR-code afgebeeld, waarbij meer informatie beschikbaar is over het project. Ook hoopt de initiatiefnemer dat iedereen ervaringen deelt met #stillestrijd.

Na twee weken op het Museumplein in Amsterdam gaat het beeld deze zomer nog naar onder andere Utrecht, Maastricht, Den Haag, Rotterdam en Haarlem. De VVD SWF vindt het belangrijk dat ook in Súdwest-Fryslân dit beeld zichtbaar is en ziet graag dat dit beeld naar onze gemeente komt. VVD SWF ziet daarbij kansen om activiteiten en andere initiatieven hieraan te koppelen.

Vragen

Naar aanleiding van bovenstaande stelt de VVD-fractie in Súdwest-Fryslân de volgende vragen aan het college van B.& W.:

1. Ziet het college, net als de VVD, de meerwaarde van het naar onze gemeente halen van dit beeld en gaat zij zich hiervoor inspannen?

2. Ziet het college, net als de VVD, mogelijkheden om samen met de culturele instellingen, scholen, musea en andere (keten)partners de komst van dit beeld uit te bouwen tot een bredere bewustwording(scampagne) op dit onderwerp, bijvoorbeeld door het plaatsen van meer (al dan niet door jongeren zelf) gemaakte beelden in de openbare ruimte van SWF?

3. In het geval dat het niet mogelijk is om dit beeld naar onze gemeente te halen, ziet het college dan net als de VVD mogelijkheden om samen met de culturele instellingen, scholen, musea en andere (keten)partners een bredere bewustwordingscampagne te starten waarbij zo’n soort object/objecten in onze openbare ruimte worden geplaatst en dit verder uit te bouwen tot een bredere bewustwordingscampagne?