INGEZONDEN brief Nieuw Sociaal

Politiek
Afbeelding

SNEEK- Maandagavond jl een avond met bijna 50 insprekers zijn het eens, er moet wat veranderen in de binnenstad van Sneek, maar zonder de Pilot Autoluw Sneek!

Het is duidelijk dat de ondernemers in Sneek echt willen meedenken en meewerken aan de herontwikkeling van de binnenstad van Sneek. Het is teleurstellend dat het College, wethouder Rietman, wel hoort maar niet luistert naar ondernemers en inwoners. Tijdens de bijeenkomst komen verschillende alternatieven naar voren waar draagvlak voor is binnen Sneek. Het college van SWF doet niets met deze alternatieven en dit zorgt voor frustratie en boze reacties.

Is er wel goed nagedacht over de gevolgen van autoluw Sneek? Denk aan het CBR de rijschoolhouders, blijft Sneek nog examen stad voor rijexamens wanneer deze Pilot doorgaat? De Taxibranche extra kosten door omrijden, minder WMO ritten wat minder omzet betekend. De Pilot gehouden zeven dagen per week van 12.00 uur tot 18.00 uur verdrijft de oudere mensen uit de stad die juist tussen deze tijden gaan winkelen en gebruik maken van de Horeca. Dit zijn feiten die niet onderdeel zijn geweest bij de opzet om tot een Pilot autoluw Sneek te komen.

Het is een gemiste kans dat vele ondernemers van de binnenstad niet zijn gehoord en meegenomen in deze Pilot. De aanwezige ondernemers en inwoners geven aan dat zij in gesprek willen met het College om alternatieven te bespreken, maar ook behoefte hebben aan een risico-analyse. En wat moet er uit de pilot komen als resultaat? Je moet toch ook weten wanneer een proef geslaagd is of niet. Misschien is omdenken hier ook noodzakelijk. Denk aan verkeer belemmerende maatregelen, woonerf constructie enz. Ook moet de basis eerst op orde zijn, weten de bezoekers waar zij terecht kunnen om te parkeren om te voorkomen dat zij gaan dwalen door het centrum. De bewegwijzering vanaf de N7 dient ook aangepast te worden. Parkeer gelegenheden moeten beter worden aangegeven voor eigen inwoners en de toeristen. Dit alles zal sluipverkeer en alternatieve routes door de buitenwijken voorkomen.

Het is duidelijk, de inwoners willen dat wij als volksvertegenwoordigers er voor hen zijn. Daarmee is het belangrijk dat we dit bespreekbaar gaan maken in de Raad. Het wordt vervolgd!