INGEZONDEN - Nieuw Sociaal SWF ingenomen met uitslag verkiezingen!

Politiek
Afbeelding

SUDWEST-FRYSLAN - Wat een week! Met een verkiezingsuitslag die historisch is en ongewoon in Nederland. De kiezer heeft gesproken. En de kiezer heeft altijd gelijk. De onvrede over de huidige politiek is duidelijk geworden; mede door de prima opkomst van de kiezers bij deze provinciale en waterschapsverkiezingen.

De BBB heeft op een sympathieke en respectvolle manier de mensen uit de stad en het platteland samen gebracht door de problemen en de zorgen van de mensen bij naam te noemen.  Op een manier die voor iedereen herkenbaar is. Met argumenten die helder en duidelijk zijn. Met als voornaamste boodschap:  de inwoners van Nederland willen gehoord en gezien worden door de overheid, door de politiek!

Hoe nu verder? De huidige politiek kan niet om deze verkiezingsuitslag heen. Het  betekent dat de overheid anders moet gaan werken en op een andere manier besluiten moet gaan nemen. Dit vraagt een andere manier van denken en doen. De overheid zal dienstbaar moeten zijn aan haar inwoners, terug naar waar de overheid ooit is voor ingericht.

Ambtenaren
Dit kan de politiek niet alleen. Waar nu ook anders moet worden gewerkt  is bij de vierde macht! Dat zijn de ambtenaren, die in dienst zijn van de samenleving. Het anders gaan werken moet uitmonden in het  meer in persoonlijk  gesprek gaan met de samenleving om op die manier beleid en visie te maken waar ook draagvlak voor is. .

Wanneer Commissaris van de Koning Brok op de vraag van journalisten op welke manier nieuwe statenleden worden voorbereid op hun taak, aangeeft  dat er al een programma klaar ligt waarin  aangegeven wordt op welke manier de politiek werkt in  Provinciale Staten en wat de werkvormen zijn, dan blijkt hieruit de hang naar het bestaande. Hoe kan de voorzitter van de Friese Staten op deze manier reageren op een verkiezingsuitslag die om andere werkvormen schreeuwt? Heeft de huidige commissaris niet door dat de huidige werkvormen niet meer kunnen? Geef de BBB de ruimte om aan te geven op welke manier de vierde macht zich zal moeten aanpassen aan de veranderingen in de politiek.  

En wij?
Voor Nieuw Sociaal betekent deze verkiezingsuitslag een bevestiging van haar bestaan in de gemeenteraad van SWF. Wij zijn geen onderdeel van BBB, maar  een onafhankelijke beweging/partij, opgericht vanuit de denkrichting van Pieter Omtzigt. Wij herkennen ons wel in  de manier van politiek bedrijven van de BBB. De lokale gemeenschap betrekken bij planvorming en ontwikkeling. Geen verborgen agenda’s. Open en transparant het gesprek aangaan met de samenleving. Investeren in  de ambtelijke organisatie, die  minder technocratisch en bureaucratisch moet werken en zich vooral in moet  gaan zetten op de realiteit in de samenleving.

Gemeenteraad
Voor de raadsleden in de gemeente betekent deze uitslag ook iets; namelijk dat zij geen kopie zijn van Kamerleden van welke partij dan ook. Zij hebben een eigen lokale verantwoordelijkheid, van waaruit zij zich dienstbaar inzetten voor de samenleving. De realiteit zien en benoemen. Niet verschuilen achter onduidelijke wet- en regelgeving maar daadkracht tonen door vraagstukken op te lossen. Dit vraagt een andere manier van denken en doen van politiek en de vierde macht samen.

Dit gaat niet van vandaag op morgen veranderen. Maar het signaal van de verkiezingen op 15 maart is helder en de politiek is  verplicht om dat uit te gaan voeren.  Als Nieuw Sociaal zijn wij al bezig met de uitvoering van deze opdracht. Samen met de leden en het bestuur zetten wij deze opdracht door, want: Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.