Werkbezoek gedeputeerde Friso Douwstra Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Politiek
Afbeelding

Heidenskip – Op donderdag 23 februari bracht gebiedsgedeputeerde Friso Douwstra een werkbezoek aan de Wolvetinte in it Heidenskip. Enthousiaste ambassadeurs van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân vertelden er over de bijzondere natuur, beheer en geschiedenis van de streek.

Werkbezoek gedeputeerde

Gebiedsgedeputeerde Friso Douwstra bracht samen met een delegatie, waaronder wethouders Remboud van Iddekinge en Luciënne Boelsma (Gem. Fryske Marren) en Bauke Dam (Gem. Sudwest Fryslân), een bezoek aan o.a. de Wolvetinte nabij it Heidenskip. In de boerenschuur vertelde Iris Nutma (directeur Mar en Klif) in vogelvlucht over Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Ook kansen, mogelijkheden en activiteiten zoals de nieuw ontwikkelde landschapsbiografie en de Landschapscursus kwamen aan bod. Vervolgens vertelde amateurarcheoloog Auke Bult over de bijzondere opgravingen en de expositie ‘Skerven op it Skar. Ambassadeur Nationaal Landschap Fouke de Vries nam de groep mee naar natuurgebied De Wolvetinte en vertelde over natuur, beheer en boeren. Vervolgens bezocht het gezelschap het boerenbedrijf.

Wolvetinte
De Wolvetinte ligt in het Veen- en meren gebied van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Aan de noordoever van de Fluessen stond vroeger een boerderij met de naam De Wolvetinte. Deze boerderij werd door overstromingen verwoest. Tegenwoordig is er een prachtig plas-dras gebied voor weidevogels gemaakt door de lokale agrarische natuurvereniging. Amateurarcheoloog Auke Bult deed er bijzondere vondsten tijdens opgravingen rondom de vroegere Wolvetinte. In het voormalig melklokaal aan de Skar 4 van de huidige Wolvetinte is een prachtige expositie over bodemvondsten uit het gebied te zien. 

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân
Zuidwest-Fryslân is één van de twintig Nationale Landschappen van Nederland. Zuidwest Fryslân heeft deze status vanwege de unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen. Er zijn terpen, hemdijken, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de IJsselmeerkust. De titel Nationaal Landschap geeft al aan dat Zuidwest Fryslân een bijzonder gebied is met een grote diversiteit. Mar en Klif organiseert vanuit het Bezoekerscentrum regelmatig lezingen, cursussen, exposities en (kinder)activiteiten over het landschap met als doel te informeren, enthousiasmeren en bewust te maken.

Mar en Klif Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân
Mar en Klif, Bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân heeft een vaste tentoonstelling over het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Daarnaast organiseert Mar en Klif regelmatig lezingen, excursies en cursussen en zijn er ieder jaar wisselende exposities.