Veldbezoek CDA bij mogelijk stikstofgevoelige Fûgelhoeke

Politiek
CDA op veldbezoek bij de Fûgelhoeke Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma
CDA op veldbezoek bij de Fûgelhoeke Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

HEMELUM - Op 15 maart gaan de stembussen open voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ook kan er die dag gestemd worden voor Wetterskip Fryslân. Diverse politieke partijen maken in aanloop naar de verkiezingen een tour door de provincie. Voor CDA Fryslân bestond de aftrap afgelopen week onder andere uit een bezoek aan de Fûgelhoeke bij Hemelum.

De Fryske Marren wethouders Luciënne Boelsma en Barbara Garderniers, Súdwest-Fryslân raadslid Haye Ketelaar, lijsttrekker en gedeputeerde Friso Douwstra, lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen Sjoerd Galema en tweede kamerlid Derk Boswijk trokken de laarzen aan om het natte land in te gaan.

Waterbed
Dit bezoek met It Fryske Gea directeur Henk de Vries en rayonbeheerder Germ vd Burg gebeurde in het kader van het mogelijk stikstofgevoelig maken van het gebiedje van 0,4 hectare, een half voetbalveld, en de mogelijke gevolgen daarvan. De Fûgelhoeke bestaat uit een waterbed van veenmosrietland. Volgens beheerder It Fryske Gea is de kwaliteit van dit stukje veenmosrietland echter matig en kan het in ogen van de beschermer van de Friese natuur eigenlijk niet eens veenmosrietland worden genoemd.

Doel voorbij
Het draagvlak voor de bescherming van de natuur speelt ook een rol voor It Fryske Gea. Dat Den Haag van plan is om de Fûgelhoeke, dat al valt onder de Natura 2000 richtlijnen, aan te wijzen als stikstofgevoelig schiet volgens de organisatie het doel voorbij. Het perceel land redt zichzelf wel en heeft het predikaat stikstofgevoelig niet nodig. Het gevolg voor boerenbedrijven rondom kan namelijk zijn dat zij nog minder stikstof mogen uitstoten.

De problematiek van de Fûgelhoeke is door Derk Boskwijk afgelopen donderdag ook als voorbeeld aan de orde gesteld tijdens een debat over het onderwerp in de Tweede Kamer.

CDA op veldbezoek bij de Fûgelhoeke Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma
CDA op veldbezoek bij de Fûgelhoeke Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma