‘Hoe zie jij de toekomst van ons water?’

Politiek
Foto Wetterskip: V.l.n.r.  Alice van Gosliga (BBB), Sjoerd Galema (CDA), Otto van der Galiën (Lage Lasten Burger), Monique Plantinga (Water Natuurlijk), Ids de Groot (VVD), Luzette Kroon (Dijkgraaf Wetterskip Fryslân), Merel Tesselaar (Junior-dijkgraaf Wetterskip Fryslân), Egbert Berenst (ChristenUnie), Bert Vollema (FNP), Annelies Stolp (2e op lijst PvdA) en Ronnie Koop (Partij voor de Dieren)
Foto Wetterskip: V.l.n.r. Alice van Gosliga (BBB), Sjoerd Galema (CDA), Otto van der Galiën (Lage Lasten Burger), Monique Plantinga (Water Natuurlijk), Ids de Groot (VVD), Luzette Kroon (Dijkgraaf Wetterskip Fryslân), Merel Tesselaar (Junior-dijkgraaf Wetterskip Fryslân), Egbert Berenst (ChristenUnie), Bert Vollema (FNP), Annelies Stolp (2e op lijst PvdA) en Ronnie Koop (Partij voor de Dieren)

LEEUWARDEN- Maandagmorgen 13 februari onthulde dijkgraaf Luzette Kroon samen met junior-dijkgraaf Merel Tesselaar en acht lijsttrekkers van de elf deelnemende partijen de aankondiging voor de waterschapsverkiezingen bij het kantoor van Wetterskip Fryslân. Daarmee gaven ze de aftrap voor de verkiezingscampagne in Fryslân en het Groninger Westerkwartier: ‘Hoe zie jij de toekomst van ons water’.

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Alle inwoners van Nederland mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt. Naast de opkomst bevorderende campagne van de waterschappen, dragen de deelnemende politieke partijen via eigen campagnes hun standpunten uit.

Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Dat is dé vraag op 15 maart. Klimaatverandering stelt het waterbeheer voor nieuwe uitdagingen en keuzes. De zeespiegel stijgt en droogte en wateroverlast komen vaker voor. Op 15 maart bepaalt de kiezer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier wat Wetterskip Fryslân daar de komende jaren aan gaat doen. Dijkgraaf Luzette Kroon: “Net als vroeger zullen we ons meer bewust moeten zijn van de waarde en kracht van water. Dat maakt goed waterbeheer nog belangrijker. Door te stemmen kun je het verschil maken. Want onze keuzes doen ertoe, voor onszelf én voor toekomstige generaties. Dít is het moment!”

Nieuw algemeen bestuur

Via de verkiezingen wordt het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân gekozen. Dit bestuur bestaat uit 25 leden. 21 leden worden gekozen tijdens de verkiezingen. De andere leden worden benoemd door belangenorganisaties. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Deze vier zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers van de landbouw (2) en natuurorganisaties (2).

Twee verkiezingen op één dag

Aan de verkiezingen doen elf partijen mee: CDA, Water Natuurlijk, Partij van de Arbeid, FNP, VVD, Lagere Lasten Burger, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB, Belang van Nederland (BVNL), AWP voor Water, Klimaat en Natuur. Het is de derde keer dat de waterschapsverkiezingen gelijktijdig plaatsvinden met de verkiezingen voor Provinciale Staten van de provincie Fryslân.

Kijk voor meer informatie op de website van Wetterskip Fryslân www.wetterskip.nl/verkiezingen en op de stemhulp (mijnstem.nl).