Nieuwe kansen voor gymzaal Simon Havingaschool

Politiek
Afbeelding

SNEEK- Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stelt de gemeenteraad voor om de gymzaal van de Simon Havingaschool in de wijk Stadsfenne in Sneek de komende drie jaar te behouden en als gemeente het eigendom en beheer op zich te nemen. Het vraagt de raad om een bedrag van €202.824. Daarvan is €175.000 voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het weer gebruiksklaar maken van het gebouw met kleed- en doucheruimtes. Het resterende bedrag van €27.824 is voor aanschaf van gym- en beweegtoestellen.

Daarnaast stelt het college de raad voor samen met de wijk te komen tot een toekomstbestendige exploitatie. Wethouder Bauke Dam: “We hebben de afgelopen jaren de grote inzet en energie gezien van de werkgroep om de gymzaal te behouden. Deze inzet en betrokkenheid van onze inwoners moeten we koesteren. Het college kiest er met dit besluit voor dat dichtbij sporten en bewegen, plus goed bewegingsonderwijs, de komende drie jaar gegarandeerd is. Voor de toekomst willen we samen met de wijk bekijken wat het gebouw nog meer kan bieden en wat daarin financieel en organisatorisch haalbaar is.”

Ouders voor behoud van de gymzaal

Al in 2016 gaf scholenkoepel Stichting Palludara aan af te willen van de gymzaal bij de Simon Havingaschool en deze te willen slopen. Argumenten daarvoor waren de hoge exploitatiekosten in relatie tot het gebruik van de gymzaal, de leeftijd en de staat van het gebouw. Met dat verzoek stemde de gemeente destijds in; tot de zomer van 2021 was de zaal voor het laatst in gebruik. Ouders van de kinderen, verenigd in een oudergroep en met steun van de medezeggenschapsraad van de school, kwamen tegen de sloop in verzet. Daarop werd de sloopvergunning door de gemeente aangehouden, om de oudergroep de ruimte te geven om met een alternatief plan te komen.

Opdracht van de raad

De gemeenteraad gaf het college in 2021 de opdracht om als één van de toekomstscenario’s te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn als de gemeente het beheer en de exploitatie van de gymzaal zou overnemen.

Sinds augustus 2021 heeft de gemeente de gymzaal in eigendom en, in afwachting van de toekomstplannen, buiten gebruik gesteld omdat deze niet meer voldoet aan de eisen. Sindsdien gymmen de kinderen in de zaal bij zwembad It Rak. De gemeenteraad neemt op 14 juli 2022 een besluit over het voorstel van het college.