INGEZONDEN- CDA Súdwest-Fryslân staat achter de Boeren!

0

Sneek-De CDA fractie is van mening dat de boeren terecht actie voeren tegen de stikstofmaatregelen van de provincie en het kabinet.

Onbenutte stikstofrechten van boeren inzetten om bouw- en andere projecten vlot te trekken en daarmee alle ontwikkelingsruimte van de boeren afnemen kan en mag niet! En externe saldering waardoor het mogelijk wordt dat partijen buiten de landbouw ongelimiteerd stikstofruimte kunnen kopen zet de landbouwsector helemaal op slot.

CDA Súdwest-Fryslân erkent de problematiek maar deze maatregelen hebben een te grote impact op de melkveehouderij, de melk verwerkende industrie, de toeleveranciers en alle andere aanverwante bedrijven. De oplossing mag niet op de landbouwsector worden afgewenteld. De beschuldigende vinger wijst zo vaak in de richting van de boeren. Terwijl deze sector de afgelopen jaren al een grote bijdrage heeft geleverd aan het terugdringen van de stikstof- en ammoniakproblematiek.

Boeren zijn de dragers van het Friese landschap en de dragers van onze economie. Friesland is onlosmakelijk verbonden met een sterke en innovatieve agrarische sector. De boeren houden het platteland vitaal en leefbaar en daarom moeten we trots zijn op de boeren!

Voor ons is het duidelijk dat Nederland op zoek moet naar een nieuwe beleidsaanpak om natuurbescherming en economische ontwikkeling met elkaar in balans te houden. Daarvoor moet onderzoek worden gepleegd en zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. Daar moeten alle sectoren en overheden in de komende tijd met elkaar over in gesprek.

Pieter Greidanus en Anneke Koster

Namens de fractie van CDA Súdwest-Fryslân

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend