Súdwest-Fryslân blijft investeren ondanks bezuinigingen

0

Sneek- Súdwest-Fryslân heeft haar begroting voor 2020 op orde, ondanks de forse financiële tegenvallers door het kabinetsbeleid in Den Haag. “We moeten bezuinigen en ombuigen, daar ontkomen we niet aan”, zegt wethouder Maarten Offinga van financiën. “Maar tegelijkertijd is het ons ook gelukt om de komende jaren ruimte te houden om geld te kunnen steken in nieuwe initiatieven.”

Geen extra verhoging ozb Dat dit mogelijk is zonder de onroerende zaakbelasting, de ozb, te verhogen, anders dan met het inflatiepercentage (van 1,4 procent), stemt het college van burgemeester en wethouders tot bescheiden tevredenheid. “Want tegelijkertijd ontkomen we er niet aan de gemeenteraad voor de periode 2020-2023 een aantal lastige maatregelen voor te stellen”, zegt Offinga. “Als college zijn we ons ervan bewust dat dit voor onze inwoners geen leuke boodschap is.”

Sociaal domein De grootste financiële voordelen denken burgemeester en wethouders te kunnen behalen door vernieuwingen door te voeren in het sociaal domein, dat volgend jaar met zo’n € 148 miljoen goed is voor ruim de helft van de totale begroting (van € 285 miljoen) van Súdwest-Fryslân.

Anders inkopen Door het anders inkopen van de lichte en specialistische ondersteuning (een jaarlijkse kostenpost van ruim € 39 miljoen) en het versoberen van de huishoudelijke hulp verwacht het college besparingen te kunnen inboeken die oplopen van € 200.000 in 2020 naar € 3,2 miljoen in 2023.

Meer mensen aan het werk Ander voordeel wil het college halen door meer mensen met een uitkering aan betaald werk te helpen. Voor dit ‘banenplan’ moeten eerst kosten worden gemaakt, omdat er bij de gemeente extra mensen nodig zijn om deze werklozen intensief naar een baan te begeleiden. Vanaf 2022 rekent het college op een voordeel van € 2,8 miljoen.

Minder inhuur

Ook de ambtelijke organisatie moet aan de bak. Het college wil dat het ambtenarenkorps continu verbetert op kwaliteit, doorlooptijden en verlaging van kosten. Dit zal ook leiden tot vermindering van de tijdelijke inhuur en (op termijn) daling van het aantal medewerkers.

Investeringen

Opgelucht is het college dat het de raad voor 2020 toch zo’n € 6 miljoen aan noodzakelijke investeringen kan voorleggen. “Dit zijn investeringen over de volle breedte van onze samenleving, van sport tot economie, in sociale leefbaarheid en de omgeving”, schrijft het college. Verduurzaming blijft een speerpunt in het gemeentelijk beleid: dorpshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele centra moeten toekomstbestendig worden.

Verkeersveiligheid en kunstgras Daarnaast is er geld voor de verbetering van de verkeersveiligheid in het algemeen en de realisatie van veilige fietspaden in het bijzonder. Vervanging van het kunstgrasveld in Bolsward en vervanging van de kleedgebouwen van voetbalclub LSC in Sneek staan ook op de lijst. Verder wil het college de achterstand in de waterbouw aanpakken (beweegbare bruggen, baggeren) en geld reserveren voor de ontwikkeling van het Maritiem Cluster in Sneek.

Gemeenteraad De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die hierover in de vergadering van 14 november een besluit neemt.

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend