Gemeente Súdwest-Fryslân goed op weg met schuldhulpverlening.

0

Sneek- De Gemeente Súdwest-Fryslân is goed op weg met schuldhulpverlening. Dat concludeert de gemeentelijke Rekenkamer na onderzoek. Twee jaar geleden onderzocht de rekenkamer hoe de gemeente zijn burgers helpt bij schulden. Toen waren er heel wat verbeterpunten. Nu ziet de Rekenkamer dat de gemeente er veel aan doet om inwoners met problematische schulden te helpen.

Afgelopen maanden heeft de Rekenkamer met veel partijen gesproken om een beeld te krijgen van de gemeentelijke dienstverlening. Weten inwoners de weg te vinden, worden ze snel geholpen, weten de ambtenaren wat ze kunnen doen, zijn de gegevens op orde? Die vragen kwamen aan bod in het onderzoek. Ook raadsleden zijn geïnterviewd. Hoe vinden zij dat de wethouder het beleid uitvoert?

De Rekenkamer stelt vast dat de wethouder en het college zich inspannen om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij problematische schulden. Er wordt veel tijd en energie gestoken in de schuldhulpverlening. De aanbevelingen die de rekenkamer twee jaar geleden heeft gedaan, zijn grotendeels opgevolgd. Er is een actieve samenwerking tussen gemeente en vele belanghebbenden, er is meer aandacht voor ondernemers, gebiedsteams werken beter.

Goed nieuws dus. Toch kan het altijd beter. Vooral in de communicatie met de gemeenteraad en de diverse belanghebbenden. Verwachtingen over en weer zijn niet altijd gelijk. Blijf daarom continu met elkaar in gesprek, adviseert de Rekenkamer het college.

Op woensdag 4 september is het rapport gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op woensdag 18 september wordt het in de commissie Boarger en Minskip behandeld.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend