Gemeenteraad beslist over rondweg Warns

0

Sneek- De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân besluit in de vergadering van 4 juli over de aanleg van een rondweg bij Warns-Zuid. Voor de weg is 2,3 miljoen euro nodig. Burgemeester en wethouders vragen de raad dit bedrag beschikbaar te stellen.

Het verbeteren van de verkeersituatie in en bij Warns was al een wens ten tijde van de voormalige gemeente Nijefurd. Sindsdien is het nodige veranderd in het dorp. De verkeersveiligheid verbeterde door de samenvoeging van de twee scholen in het dorp in een nieuw gebouw aan de Himmelumerdyk, met aan de achterkant een parkeerterrein voor het brengen en halen van de schooljeugd. Ook de aanpassingen aan de T-splitsing Himmelumerdyk-Buorren, voor het grotere transport, hadden een gunstig effect op de veiligheid.

Krappe Buorren
Door de aanleg van de rondweg wordt de verkeersveiligheid in Warns-Zuid nog verder verbeterd, schrijft het college aan de gemeenteraad. Zo hoeft het verkeer naar en van Stavoren, waaronder enkele tientallen vrachtwagens, dan niet meer door de krappe Buorren, die nu dagelijks ruim 900 voertuigen te verwerken krijgt.

Rondweg Hemelum
Ook Stavoren wordt beter bereikbaar. Om de verkeersveiligheid te verbeteren kwam er eerder al een fietspad van Warns naar Stavoren (eind 2016 opgeleverd) en kreeg Hemelum een rondweg (in de zomer van 2018 in gebruik genomen).

Draagvlakonderzoek
De rondweg om Warns-Zuid is aan de noordkant van het dorp gedacht. De weg verbindt de Himmelumerdyk (aan de oostkant van het dorp) met het kruispunt Noard-Middelweg (aan de noordkant), zo’n 600 meter verderop. Een groot aantal inwoners van het gebied is voor aanleg van de weg, zo bleek uit recent draagvlakonderzoek. Van de 975 enquêteformulieren die onder inwoners van Warns, Stavoren en Molkwerum werden verspreid kwam 62 procent retour. Daarvan stemde ruim 78 procent vóór de weg.

Brug blijft knelpunt
Een knelpunt voor het wegverkeer blijft de brug in Warns-Noord, over het Johan Frisokanaal. Nu wordt deze brug op afstand bediend, vooral gericht op het vaarverkeer. De brugbediening is in handen van de provincie Fryslân.

De provincie heeft al toegezegd 1 miljoen euro te willen bijdragen aan de rondweg. Het ontbrekende deel komt voor rekening van de gemeente.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend