Woningbouw dorpen

0

Sneek- Dorpen in Súdwest-Fryslân vrezen voor de leefbaarheid en leegloop op het platteland als het woningbouwbeleid van de gemeente niet verandert. Volgens gemeente SWF is het moeilijk investeerders te vinden die buiten Sneek willen bouwen. Onderzoek wijst uit dat er in de kleinere plaatsen wel degelijk behoefte is aan woningbouw. Dit geldt ook voor Oppenhuizen en Uitwellingerga, waar al jaren sprake is van woningkrapte. Jongeren verhuizen daardoor noodgedwongen naar Sneek of elders.

Bij de Commissievergadering DSO stond woningbouw in onze gemeente afgelopen dinsdag op de agenda. Namens Dorpsbelang Top en Twel maakte Pier Visser hierbij gebruik van het inspreekrecht (foto) en vatte het als volgt samen: “Het doarp sit op slot. It plattelân rint leech. Jongerein kin net oars as nei de stêd, omdat er yn it doarp gjin romte is”. Het betoog van Pier kreeg veel bijval van de raadsleden.

Wethouder Stella van Gent erkent de problemen, maar kan woningbouwers, zoals corporaties, niet dwingen in de dorpen te bouwen. Dat viel niet altijd even goed bij de raadsfracties, die vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de leefbaarheid van de dorpen. De komende 3 jaar staan er 1500 woningen gepland in onze gemeente, waarvan 1200 in Sneek.

Bron: www.topentwelonline.nl

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend