Herindelingsadvies 7 gemeenten naar provincie Fryslân

0

Wommels – Vorige week donderdag hebben de zeven gemeenteraden het herindelingsadvies voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân vastgesteld. Het herindelingsadvies wordt verzonden naar de provincie Fryslân, zodat Gedeputeerde Staten haar zienswijze over de drie herindelingen kan geven om deze vervolgens door te sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor de gemeente Súdwest-Fryslân heeft dat tot gevolg dat er per 1 januari 2018 vijftien dorpen van Littenseradiel bij de gemeente Súdwest-Fryslân worden gevoegd. In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop. Nu het herindelingsadvies is vastgesteld door de zeven betrokken gemeenteraden, gaat het naar provincie Fryslân en daarna naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend