Verkeershinder Snitserdyk N354 vanwege aanleg ovondes Raerd en Easterwierrum

Door: Ynte Dragt In bedrijf
Situatieschets ovonde Raerd
Situatieschets ovonde Raerd Afbeelding: Provincie Fryslân

SNEEK - Op maandag 4 maart 2024 wordt gestart met de aanleg van ovondes bij Easterwierrum en Raerd. De verwachting is dat de ovondes half mei in gebruik kunnen worden genomen.

Sinds 2016 werkt provincie Fryslân aan het verbeteren van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden. De provincie wil de weg veiliger maken, maar ook rekening houden met de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid. /

Afgelopen jaar zijn de voorbereidingen gestart van de werkzaamheden voor de aanleg van ovondes bij Easterwierrum en Raerd. Kabels en leidingen zijn verlegd en een laag zand is aangebracht om de ondergrond te laten inzakken.

Verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden is de N354 tussen Easterwierrum en Raerd afgesloten voor al het doorgaande verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer wordt omgeleid tussen de rotonde Dearsum en de kruising bij de ‘Blauwe tent’. Fietsverkeer en landbouwverkeer krijgen aparte omleidingsroutes.