Samenwerking SBO WetterWille en gemeente Súdwest-Fryslân voor optimale ondersteuning kinderen

In bedrijf
Afbeelding

SNEEK - Op woensdag 24 mei ondertekenden Peter Zeldenrust, directeur van SBO WetterWille, Petra van den Akker, wethouder onderwijs van de gemeente Súdwest-Fryslân en Bram ten Kate, bestuurder van Kyk-scholen de samenwerkingsovereenkomst ‘Onderwijszorgarrangement SBO WetterWille’. Door een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, kunnen kinderen op de WetterWille beter ondersteund worden.  

Wethouder onderwijs Petra van den Akker benadrukt het belang van deze samenwerking: “Ieder kind moet met plezier naar school kunnen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook kinderen die wat meer ondersteuning of zorg nodig hebben. Deze unieke aanpak biedt een mooie kans om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken en de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen”.

Nieuwe aanpak
SBO Wetterwille is een basisschool in Sneek voor speciaal onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Sommige kinderen hebben hier al dan niet tijdelijk extra zorg of ondersteuning nodig. Waar kinderen eerder vaak individueel werden geholpen en door verschillende zorgverleners, is met dit onderwijszorgarrangement de juiste ondersteuning op school beschikbaar, zodat kinderen vlot worden geholpen als dat nodig is.

“We gaan kinderen meer passende ontwikkelingsmogelijkheden bieden, een gezamenlijke aanpak van onderwijs en jeugdhulp. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat we de kinderen op tijd en goed kunnen helpen, om te voorkomen dat kinderen van school gaan, langere tijd thuis komen te zitten of intensievere zorg nodig hebben” zegt Peter Zeldenrust, directeur SBO WetterWille.