ProRail legt treinverkeer stil tussen Workum en Stavoren

In bedrijf
Foto Henk van der Veer
Foto Henk van der Veer

SNEEK- ProRail legt vanwege de veiligheid treinverkeer bij Molkerum per direct stil, omdat dassen daar onder het spoor een burcht hebben gegraven. Dat betekent dat er sinds vanmiddag 16:00 geen treinverkeer mogelijk is tussen Workum en Stavoren. Wij vinden dit vervelend voor reizigers en de vervoerder.

Dassenburcht

De omvang van deze burcht blijkt zo groot dat de stabiliteit van de spoorbaan in het geding komt. De burcht bestaat namelijk uit tientallen holen die plotseling onder de druk van een passerende trein zouden kunnen bezwijken. Daardoor kan er per direct niet meer met treinen over de spoorbaan worden gereden.

Beschermde diersoort

ProRail is in overleg met het bevoegde gezag om maatregelen te bespreken, maar dat is niet eenvoudig. De das is een beschermde diersoort en dassen bivakkeren in de winter veelal in hun burcht. Herstelwerk van het spoor kan alleen plaatsvinden als bevoegd gezag daar toestemming voor verleent.

Dat er dassen in het spoor bij Molkwerum actief waren was bekend bij ProRail. De locatie is daarom extra in de gaten gehouden. Er zijn er maatregelen in voorbereiding om de das uit het spoortalud te laten vertrekken. Daarnaast was afgelopen najaar daar sprake van een verzakt spoor wat ProRail direct heeft laten herstellen.

Check de reisplanner

Het is nog niet duidelijk wanneer het herstel is afgerond en treinen weer kunnen rijden tussen Workum en Stavoren. We raden iedereen aan om de reisplanner te bekijken voor vertrek.