Keurmerk Veilig Ondernemen

In bedrijf
Afbeelding

SNEEK- Op uitnodiging van wethouder Bauke Dam kwamen eergister de 3 werkgroepen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) samen.

Gemeente Súdwest-Fryslân is trots op de leden van de werkgroepen die zich vrijwillig inzetten voor de veiligheid op de bedrijventerreinen. Dit heeft afgelopen jaar geresulteerd in een hercertificering van het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ voor de bedrijventerreinen in Sneek en Bolsward en het centrum van Sneek.

Na het welkomst- en dankwoord van de wethouder een presentatie van collega Kanne Lei over ondermijning. Dit leverde een mooie discussie en interactieve avond op.