Nieuwe huisvesting voor buitendienst gemeente Súdwest-Fryslân

In bedrijf
Afbeelding

SNEEK/BOLSWARD- De Buitendienst van Súdwest-Fryslân krijgt een nieuw onderkomen aan de Exmorraweg in Bolsward. De huidige huisvesting biedt op dit moment onvoldoende geschikte ruimte om de dienstverlening aan de Mienskip te verbeteren. Daarom stelt het college aan de raad voor om nieuwe huisvesting van de buitendienst in Bolsward te realiseren. De nieuwe huisvesting wordt duurzaam en met herbruikbare materialen gebouwd.

De medewerkers van de buitendienst staan dag en nacht voor de mienskip klaar voor onder andere het legen van de huisvuilcontainer, vegen van straten, zout strooien en groenonderhoud. Met de nieuwe huisvesting kunnen we dagelijkse dienstverlening aan de Mienskip met ruim 40.000 huishoudens, 5.000 bedrijven en vele bezoekers en recreanten efficiënt en duurzaam uitvoeren.

Duurzame en circulaire huisvesting

De huisvesting wordt flexibel en demontabel gebouwd. Wethouder Henk de Boer: “Wy wolle safolle mooglik materiaal werbrûke. Sa soargje wy foar in duorsum en takomstbestindich gebou en terrein.” Het nieuwe gebouw wordt met 1.000 zonnepanelen en windturbines energiepositief. “Dat betsjut dat wy mear stroom opwekke as dat it gebou nedich hat. Dy ekstra stroom brûke wy foar masines fan ’e bûtentsjinst én it opladen fan elektryske frachtweinen. We wolle gau oerstappe op elektrysk ferfier. Sa hoege wy hieltyd minder fossile brânstoffen te brûken.”

Milieustraat Bolsward verplaatst voorlopig naar Sneek

Wethouder Michel Rietman: “Ik ben trots op onze buitendienst. Onze mensen van de buitendienst staan 24/7 klaar om de dorpen en steden in Súdwest-Fryslân schoon, netjes en veilig te houden.” 

Om het terrein vrij te maken voor de nieuwbouw verplaatsen we in 2024 de milieustraat Bolsward voorlopig naar Sneek. “Om de dienstverlening te verbeteren, gaat de milieustraat in Sneek dan langer en vaker open. Ook passen we de infrastructuur naar de milieustraat aan, zodat de milieustraat Sneek goed bereikbaar is. Vanzelfsprekend worden de groene en grijze containers wel elke week geleegd. “Tegen die tijd is de visie op de inzameling van grondstoffen en uitgangspunten voor alle milieustraten ook door de raad vastgesteld”, aldus wethouder Rietman.

Raad besluit 22 december over nieuwe huisvesting

De raad beslist 22 december of ze instemmen met de toekomstbestendige, circulaire en duurzame centrale huisvesting van de buitendienst op het hele terrein aan de Exmorraweg in Bolsward. Die beslissing is onder voorbehoud van de aanvullende financiële middelen. Hierover neemt de raad op 2 februari een besluit.