Súdwest-Fryslân investeert in maatschappelijke uitdagingen

In bedrijf
Afbeelding

INGEZONDEN - Gemeente Súdwest-Fryslân gaat flink investeren in maatschappelijke uitdagingen, waaronder het bieden van bestaanszekerheid voor inwoners en maatschappelijke instellingen en het energievraagstuk. Dat laat de gemeente weten via een persbericht.

Met trots presenteerde het nieuwe college van de gemeente Súdwest-Fryslân haar eerste programmabegroting met een balans van in totaal van 315,4 miljoen euro. In de begroting voeren grote maatschappelijke vraagstukken de boventoon. Denk aan wonen, migratie, stikstof, energiearmoede en de energietransitie. Isolatie in Sneek, Bolsward, Heeg en Workum staan hoog op de agenda. De gemeente blijft hier met 2 miljoen euro onverzwakt op inzetten. De gemeenteraad verwacht wel dat het Rijk in de kosten voor realisatie een compensatie biedt.

Koopkrachtfonds en buffer

Om in de maatschappelijke uitdagingen te investering, heeft Súdwest-Fryslân onder andere een koopkrachtfonds van 1 miljoen euro opgezet. Ook is er nog eens 1,45 miljoen euro begroot om de financiële consequenties van de stijgende energieprijzen te kunnen opvangen. Bovendien houdt de gemeente tot het jaar 2025 geld over om te investeren. In de meerjarige begroting is een buffer begroot van respectievelijk 8,1 miljoen euro in 2024 en 12,7 miljoen euro in 2025. Dat geld kan op diverse manieren worden ingezet.

Akkoord Grutsk & Tichtby

De gemeenteraad besluit in november over de begroting. Het college houdt ruimte om bepaalde investeringen verder uit te werken. Een vernieuwde begroting zal in februari 2023 opnieuw aan de raad worden voorgelegd. Met de programmabegroting zet de gemeente een eerste stap in het vormgeven van het coalitieakkoord Grutsk & Tichtby. De begroting is een positieve aanvulling op de Friese Plusregeling, waarbij sinds de start al ruim 3.000 woningen verduurzaamd zijn. Ook staan er vanuit het Rijk en provincie Fryslân een aantal nieuwe verduurzamingscampagnes op stapel.