Brugwachter Klaas Jan Hofstra voor de laatste keer in actie in Easterlittens

In bedrijf
Afbeelding

EASTERLITTENS – Slingers, ballonnen en bloemen, maar bovenal een komen en gaan van dorpsbewoners. Donderdag 27 oktober 2022 was voor Klaas Jan Hofstra uit Franeker een bijzondere dag. De laatste dag voor zijn welverdiende pensioen -tegelijkertijd de dag voor zijn zesenzestigste verjaardag- was hij in Easterlittens te vinden. Want één ding stond voor Klaas vast: zijn laatste dag als brugwachter moest op de brug in Easterlittens zijn.

Maar liefst 15 jaar bediende Klaas de brug in Easterlittens. Lange tijd ‘viste’ hij met het Friese klompje het bruggeld binnen, al was deze Friese traditie de laatste jaren afgeschaft. Het was een mooie tijd voor hem. Natuurlijk het contact met de bootjesmensen, maar ook zeker het contact met het dorp: “De mienskip, it mei-elkoar wêzen, dat fyn ik moai yn Easterlittens. Ik hearde dêr ek by. As it bygelyks merke wie, kaam ik ek altyd efkes by de optocht sjen,” aldus Klaas Hofstra.

Hondenkoekjes op de brug
Andersom waardeerden de Littenser dorpsbewoners de aanwezigheid van Klaas ook zeer. Dat bleek wel uit de overweldigende aandacht die de brugwachter ten deel viel op zijn laatste werkdag.  “Ik wit net wêr’t ik dit allegear oan te danken haw”, verzucht Klaas als er opnieuw een Littenser het brugwachtershokje instapt. Deze dame weet echter heel goed waar Klaas deze aandacht aan te danken heeft: “Klaas Hofstra heart gewoan by it doarp. Altyd fleurich groetsjend en op syn tiid in praatsje. Hiel gesellich. Wy sille dat yn Easterlittens wol misse.”

Behalve de dorpsbewoners zullen ook de vele honden uit het dorp Klaas gaan missen. Door de jaren heen zijn ze gewend geraakt aan een hondenkoekje van Klaas op de brug. Het zal ongetwijfeld nog vaak gebeuren dat een hond zich tevergeefs zal melden bij het groene hokje bij de brug. Een mooi eerbetoon aan Klaas Jan Hofstra, zullen we maar rekenen!

Tekst: Joke Santema